PurhusNet > Debatter > Skolestruktur > Asferg Skole > Pædag. grunde?

Læserbrev i Amtsavisen d. 8. november 98.

Pædagogiske grunde?

SKOLESTRUKTUR:
Helle D. Hansen
medl. skolebestyrelsen Asferg Kærby Møllevej 97, Dyrby, Gjerlev

Børne- og Kulturudvalget (BKU) har flere gange kraftigt understreget, at forslaget om at flytte 7. klasse fra Asferg Skole til Fårup bygger på pædagogiske grunde og ikke på besparelser. Hvilke pædagogiske grunde tænkes der mon på?

Er det, at tre »nye« fag påbegyndes i 7. klasse, nok til at tilsidesætte andre meget vigtige, pædagogiske målsætninger? Eksempelvis geografi, som er placeret i 7. og 8. klasse — men som jo bygger videre på elevernes færdigheder fra faget natur/teknik Så nyt og nyt?

Tænker man mon på de såkaldte »bløde værdier«, som er beskrevet i folkeskolens formålsparagraf?

Som skolens ældste har 7. klasse en lang række opgaver og pligter, som man på en større skole ville overlade til 9. og 10. klasse.

Det arbejde, som 7. klasse udfører, er til gavn og glæde for skolens øvrige elever. Der ville være arrangementer på Asferg Skole, som ikke kunne gennemføres i den nuværende form uden 7. klasse.

Langt vigtigere er det, at disse opgaver og pligter er med til at udvikle elevernes ansvarlighed, medansvar og selvtillid —egenskaber, som er omtalt i folkeskolens formålsparagraf.

Hvis 7. klasse flytter, mister »de små« det billede, de har af de store elever, og der opstår nemt en fornemmelse af at gå i en småbørnsskole. Selvom de små engang imellem er stærkt utilfredse med de store, er kontakten alligevel meget væsentlig for dem. Ligesom i en søskendeflok lærer de at omgås hinanden. De

 lærer at tage den modstand, det giver at have de store, og de små lærer ikke mindst, at man ikke behøver at være bange for de store.

Dette må da være væsentlige punkter for BKU.

Er det ikke formålsparagraffen, der er rammen - det overordnede?

De pædagogiske grunde, som er nævnt fra BKU's side, refererer nok til folkeskolelovens paragraf 5 stk. 2. Under punkt 3c og d: »Undervisningen i den niårige grundskole omfatter for alle elever geografi og biologi på 7. og 8. klassetrin og fysik/kemi på 7.-9. klassetrin.«

Samme paragraf omtaler mange andre inddelinger af skoleforløbet: Engelsk i 4.-9. klasse, billedkunst i 1 .-5., håndarbejde, sløjd og hjemkundskab på et eller flere klassetrin inden for 4.-7. Hvor skal skillelinjen så være? Hvilke fag vejer tungest?

I lovens paragraf ni opereres hele tiden med en inddeling fra 8.-10. klassetrin. Med hvilken pædagogisk begrundelse skal man så flytte 7. klasse, når de alligevel først får tilbud om valg-fag, udsendelse i praktik med mere i 8. klasse?

Hvordan harmonerer et skoleskift efter 6. klasse med paragraf 13 i folkeskoleloven?

Hvad med de elever, der vil på efterskole?

Spørgsmålene er mange. Vi vil gerne tale pædagogik, men så må BKU give os noget konkret på bordet: Hvilke pædagogiske grunde- er det nu den virkelige årsag?

Det forventer vi at høre mere om ved borgermødet på Asferg Skole den 18. november kl.19.00.

chart.dk