PurhusNet > Debatter > Skolestruktur > Asferg Skole > 7. kl. i Asferg!!

7. klasse hører til i Asferg !!!

LÆSERBREV:
Hans Henrik Winther
,
Vestergade 6, Asferg, Fårup.    Amtsavisen 12/1 1999

7. klasse løfter! Pædagogiske grunde??? Mindre af alting! Skole på vej mod afvikling! Fingrene væk fra Asferg skole!! 8. og 9. klasse til Asferg skole!

Ovenstående citater er kun et lille udpluk fra de mange engagerede og saglige læserbreve, der har været bragt i debatten omkring flytning af  7. klasse fra Asferg skole til Fårup skole.

Som tidligere elev på Asferg skole og far til to børn, der forhåbentlig også engang skal kunne opleve at gå i Asferg skole, er det mig derfor magtpåliggende, at I som politikere tager forældre og borgere i Asferg alvorligt og indser, at med alle de relevante fremførte argumenter og den massive modstand dette forslag har vakt, vil det virke utroligt bedrevidende og enøjet at gennemføre et sådan forslag, som jo tilsyneladende kun bygger på diskutable og tvivlsomme pædagogiske argumenter.

Endvidere kunne dette ydermere meget nemt blive starten på enden for Asferg skole, hvad enten dette så er tilsigtet eller ej.

I den forbindelse er det også svært at se logikken i, at kommunen med den ene hånd opfordrer folk til at tage et ansvar og bidrage med ideer og visioner, der kan styrke den lokale detailhandel for derigennem at skabe et stærkt og levende lokalsamfund, og med den anden hånd vil begynde at beskære og amputere i byens kraftcenter og sjæl, som jo netop er vor velfungerende og vellidte skole. Det er afgjort ikke det, der skal til for fremover at sikre, at der stadig er børnefamilier, der vil vælge at flytte til Asferg, og der igennem medvirke til et stærkt og levende lokalsamfund.

Så, kære politikere - det er ingen skam at indrømme, at man har taget fejl, tværtimod vil det give respekt og troværdighed at tage kritikken og argumenterne til efterretning og ændre den udstukne kurs.

chart.dk