PurhusNet > Debatter > Skolestruktur > Asferg Skole > Sammenhæng ?

Et godt sted at bo
Jens Peter Hansen, Asfergvej 13, Hvidsten

I april opfordrede Indenrigsministeren kommunerne til at udarbejde en kommunal politik for kommunens landdistrikter. I skrivelsen gør ministeren bl.a. opmærksom på at "livsformen i landdistrikterne har mange værdifulde kvaliteter" og at "Det fremgår derfor af en befolkningsundersøgelse, som Indenrigsministeriet har fået gennemført, at der er et betydeligt  tilflytningspotentiale til landdistrikterne, især blandt yngre byhusstande". Endvidere foreslår ministeren bl.a. "at prioritere den kommunale service, herunder skolerne i landdistrikterne".

Den 24. juni udsendte byrådet Kommunalplanredegørelse 1998. Kommuneplanen står foran en revision, og byrådet vil gerne engagere borgerne i dette arbejde. Egentlig ganske kedelig læsning. Om skoler hedder det "Skolestrukturen er decentral med 5 skoler, hvoraf de tre alle har klassetrin fra børnehaveklasse til 10. klasse". Ikke et ord om behov for ændringer af skolestruktur eller om Indenrigsministerens opfordring.

Godt to mdr. senere har byrådet så fundet ud af, at der er behov for at ændre skolestrukturen. Antallet af børn stiger og derfor skal skole(r ) nedlægges og klasser flyttes ? !. Ikke et ord om den kommuneplan der skal sikre, at "Purhus Kommune også i fremtiden er et godt sted at bo".

Der er da også gode nyheder – endelig er der kommet gang i salget af  motorvejsudstykningens erhvervsgrunde ved Asferg. Det koster kommunen en del millioner i første omgang men pengene kommer jo nok hjem igen i kraft af tilflyttere med gode indtægter. Eller gør de nu også det ? – hvor skal tilflytterne bosætte sig ?.

Det naturlige valg burde være Asferg. Tættest ved erhvervsområde, motorvej og med cykelsti det meste af vejen til Randers. Men nej – ifølge byrådets planer skal der reelt ikke bygges noget i Asferg i de kommende 12 år og for at sætte yderligere trumf på overvejer byrådet også at amputere en særdeles velfungerende skole, der tilmed er den næst billigste i kommunen.

Det er ærgerligt at byrådets visioner ikke rækker til at skabe en sammenhæng mellem kommunalplan, skolestruktur, erhvervsudvikling og landdistrikternes udvikling. Og direkte ødelæggende hvis byrådets indstilling om at "En eventuel udvikling eller blot bevarelse af landsbyernes kvaliteter må primært basere sig på lokale initiativer" gøres til virkelighed ved at amputere landsbyernes skoler.

Byrådet har øjensynlig brug for lidt inspiration og vi bør derfor alle engagere os i udformningen af den kommende kommunalplan – der naturligvis også skal inkludere skolestruktur - således at "Et godt sted at bo" ikke blot bliver er tomme ord.

chart.dk