PurhusNet > Foreninger > Purhus_Lokalarkiv > Årsskrift 2003 > Purhus Lokalarkiv 2003

 

Purhus Lokalarkiv 2003
Af Jytte Nielsen

Arkivet har i år mistet en trofast medarbejder gennem mange år, Sigrid Andersen, Spentrup, der i august døde efter lang tids alvorlig sygdom to dage før sin 80 års fødselsdag. Sigrid var med i bestyrelsen fra 1984 og fungerede som næstformand fra 1991. Hun besad en ukuelig vilje, der gjorde, at hun vedblev med at komme på arkivet næsten til det sidste. Vi kommer til at savne hendes store viden om Spentrup, men en del har hun heldigvis efterladt os på tryk i bogen om Spentrup, som hun skrev i 1991.

Sigrid er i bestyrelsen blevet erstattet af 1. suppleanten, Sonja Enevoldsen, og hendes plads som næstformand er overtaget af Karen Brøndum.

Den 29. august fejrede Lokalarkivet 25 års jubilæum, og bestyrelsen havde i den anledning inviteret til en reception. Ca. 100 mennesker aflagde os besøg den dag, og mange havde fulgt opfordringen til at medbringe et foto af deres hus eller gård. Det har glædet os meget, og det samme har de mange gaver, vi modtog, og vi vil her benytte lejligheden til at sige en varm tak til alle.

Vi har i årets løb modtaget 76 indleveringer, store og små. Af de store kan nævnes et helt arkiv fra en vognmandsforretning i Ålum, et noget mindre fra en smedemester i Fårup – et par afleveringer vi er meget glade for, da det private erhvervsliv ikke er særlig godt belyst i arkivets samling. En stor samling billeder og negativer fra Terp fylder også godt.

Gæster ved arkivets 25 års jubilæum d. 29/8. Bernt Nielsen, Kirsten Hallas, Jytte Lindholt og Vibeke Ladefoged.

Knap 200 har besøgt arkivet i åbningstiden, og besøgene har været jævnt fordelt, hvilket giver os mulighed for bedre at kunne hjælpe den enkelte. Uden for åbningstiden har der været besøg af to husmoderforeninger, Spentrup og Fårup, en gruppe på 9 lærere fra Blicherskolen, der fik et lille kursus i, hvordan man kan bruge arkivet i undervisningen. Kommunens 9 nyansatte lærere kom også på arkivet for en kort introduktion til, hvad arkivet indeholder, hvilket resulterede i, at to af disse unge lærere senere kom med deres to 8. klasser (ca. 30 elever) for at høre noget om 2. verdenskrig lokalt set. Der har været slægtsforskningskursus, foredrag om klostervæsnet med efterfølgende aftentur til Glenstrup, foredrag om husmandsbevægelsen, focus på Ålum og udflugt til Gjesinggård. Desuden har arkivet leveret guide til en Audiklub, der ville vide noget om Hvidstengruppen, og til Kræftens Bekæmpelse, der havde en aftentur til Venning. Arkivernes dag i år foregik dels ude i nærbutikkerne, hvor en arkivmedarbejder kunne vise billeder og fortælle om arkivet, dels på arkivet, hvor der var åben hus. Alle disse aktiviteter har bragt os i kontakt med over 900 mennesker i løbet af et år plus dem, vi servicerer pr. mail, brev og telefon.

To nye computere og en gammel er indkøbt til arkivet. De to nye bliver brugt til arkivering, de gamle havde simpelt hen for lille kapacitet. De er også købt med henblik på at kunne klare de nye udfordringer, som arkiveringen vil byde på i nær fremtid, hvor vore arkiveringer vil gå til en ekstern server og derfra kunne tages direkte på Internettet. Det er lovet allerede fra 2004, men det har før trukket ud med nye Arkibas-versioner, så vi ser tiden an. Vi kan høre på vore gæster, at Internettet bruges virkelig meget, og det stimulerer interessen for arkiverne. Men det koster penge. Vi må erkende, at en god del af vore midler går til teknisk udstyr. Heldigvis har vi også nogle medarbejdere, der interesserer sig for teknik, for det koster en del hovedbrud at sætte sig ind i det, men det er da nemt, når en bruger via mail kan oplyse, at hun på Internettet har set, at vi har et billede af et bestemt hus i Nørbæk og beder om en kopi. Det bliver så fundet frem, scannet og sendt. Hele operationen klares på under en time, uanset hvor vedkommende bor, om det så er i Sydamerika.

- Og det er kun 25 år siden vi startede med en rejseskrivemaskine på en gammel dør stablet op på et par bukke og skrev det hele ind på kartotekskort!

En stor tak til bestyrelsen og vore hjælpere for et godt samarbejde og til medlemmerne for god opbakning. Velkommen i arkivet i det kommende år.

                    Jytte Nielsen

Foredrag om klostervæsenet 9/4. Kaffepause. Ruth og Keld Pedersen, Tore Nyberg, Finn Genzøe, Harald Bertelsen, Karen Brøndum og H. E. Vinggaard

[PurhusNet] [Purhus Lokalarkiv 2003] [Tiden før] [Fire fotografer] [Dengang i 50erne] [Andelsmejeriet Bofferhøj] [Kousted præstegård] [Bertel Laugesen] [Hamborggaard] [Nørbæk] [Mindesten i Purhus]

 

Siden er sidst ændret 24 April, 2004