PurhusNet > Foreninger > Purhus_Lokalarkiv > Årsskrift 2004 > Arv og gæld

 

ANMELDELSE:

MORTEN MØBJERG: ARV OG GÆLD. – ERINDRINGER OG ESSAYS.

Scriptoriet 2004.

Morten Møbjerg var sognepræst i Kousted og Råsted fra 1967 til 1967. Han har udgivet en bog, der, som titlen fortæller, rummer en redegørelse for de forudsætninger, der lå til grund for hans liv og virke.

Bogen fortæller levende og udførligt om hans slægt og opvækst i Vorbasse sogn, hvor ikke mindst den indremissionske vækkelse fik stor betydning, også for forfatterens familie og ham selv. At denne betydning siden blev omformet til en mere distanceret holdning til samme vækkelse, rokker ikke ved hans varme skildring af både sin bedstefar og sin far.

Endvidere rummer bogen en beretning om forfatterens engagement i østkirken, såvel den russisk-ortodokse kirke som kirkerne i Indien og Irak-Iran (som i høj grad er eksilkirker, bl.a. i Danmark).

I denne sammenhæng skal især nævnes bogens afsnit om forfatterens virke som præst i Kousted og Råsted sogne. Han kom til sognene i 1967 efter i tre år at have virket som hjælpepræst hos Provst Riisager ved Sct. Peders kirke i Randers.

For at fortælle, hvordan han har oplevet sine 27 år i sognene og dét, der er sket i den tid, griber han tilbage i sognenes historie. Vi hører om tiden under hans forgænger, Peder Kyst, der var sognepræst fra 1927-67, og perioden umiddelbart før, hvor sognene var uden præst i tre år, fordi kirkeministeriet nægtede at opslå embedet. I stedet ønskede man at nedlægge pastoratet og overføre de to sogne til andre pastorater. Dette undgik man. Først i 1994 skete der ændringer i strukturen, idet Kousted og Råsted blev slået sammen med Borup til et tresognspastorat.

Interessant er også forfatterens redegørelse for den meget omtalte altertavle af patchwork i Kousted kirke, syet af 14 af sognets damer, og planerne for den videre renovering af kirken, som myndighederne forhindrede, da de ikke fandt dem egnede.

Endelig rummer bogen et afsnit om Mogens Marquard, præst i Kousted-Råsted fra 1743-1786. En absolut atypisk landsbypræst, særdeles studeret og lærd, med en stor litterær produktion, dels på dansk, dels på latin.

Marquards vigtigste ærinde var at bekæmpe sin samtids rationalisme, dvs. overbevisningen om, at den menneskelige fornuft rummer svaret på alt. At der dårligt nok bliver plads til Gud, fordi mennesket kun behøver én ting: oplysning og atter oplysning. Morten Møbjerg reflekterer tankevækkende over, hvor vi i dag befinder os i forhold til disse tanker.

Som undertitlen lyder: erindringer og essays -  absolut læseværdige.

Erik Johansen.

 

 

Siden er sidst ændret 11 December, 2005