PurhusNet > Foreninger > Purhus_Lokalarkiv > Årsskrift 2004 > Beretning

 

Purhus Lokalarkiv 2004

Endnu et år er gået – alt for hurtigt, men godt og aktivt. Godt 500 har besøgt arkivet eller deltaget i vore andre aktiviteter. At vi kun har haft kontakt med halv så mange som sidste år, skyldes at vi ikke i år har været brugt så meget som lokalguider af andre foreninger, Hjerteforeningen, Audi-klubben o.l. Vi har til gengæld haft meget kontakt til skolerne, dels besøg af en 6. klasse og to 8. klasser fra henholdsvis Spentrup og Fårup, dels lærerkursus og introduktionsbesøg af de nyansatte lærere i kommunen, og foran venter et samarbejde med Bjerregrav skole om en emneuge de har kaldt "Historiske spor – hvor du bor." Dejligt at skolerne bruger arkivet og introducerer lokalhistorien for næste generation.

Årets første arrangement var generalforsamlingen med 50 deltagere. Daværende skovrider i Fussingø, Jens Bjerregaard,  viste billeder (digitale) fra Fussingø og fortalte om skovdistriktet.

I marts havde vi et foredrag om kartoffeltyskerne med Elsa Steen Sørensen, 7. generation af kartoffeltyskerfamilien Krath. Det var utrolig spændende, ikke mindst fordi foredragsholderen var intens optaget af sit emne. 65 mødte op, der i blandt flere kartoffeltysker – efterkommere.

Udflugten 1. juni. På kirkegården i Frederiks, hvor tidligere skovfoged Børge Knudsen fortæller om kartoffeltyskerne.

  Udflugten 1. juni. På kirkegården i Frederiks, hvor tidligere skovfoged Børge Knudsen
  fortæller om kartoffeltyskerne.

Arkivets sommerudflugt 1. juni gik til Blichers Aunsbjerg i to busser med 90 deltagere. Derfra videre til Frederiks, hvor kirkegården rummer en mindesten med navne på alle kartoffeltyskerslægterne, og gravstenene viser også, at der stadig bor mange på egnen. Efter kaffen på Kongenshus fortalte vores guide, tidligere skovfoged Børge Knudsen lidt om området.

Børge Knudsen viser mindestenen

  Børge Knudsen viser mindestenen, hvor alle slægtsnavnene på kartoffeltyskerne er opført.

I august satte arkivet "focus på Kousted", forberedt i mange uger af Erik Jensen og Maja Nielsen. Start i kirken, hvor graver Edel Nielsen fortalte levende om den gamle kirke. Vejret var usædvanlig dejligt, så det blev en herlig slentretur gennem den lille by, med Erik og Maja som guider. 51 deltagere og det kunne lige rummes i forsamlingshuset til en kop kaffe.

D. 20 okt. havde vi et foredrag om andelsbevægelsen med Irene Hellvik fra landbrugsmuseet på Gl. Estrup. 26 deltog.

Rigmor Mogensen har også dette efterår været på banen med kursus i arkivet, denne gang med skriftlæsning. Kurset er afholdt 6 mandage og indebar også en tur på Landsarkivet i Viborg.

Ligesom skolerne bruger også kommunens ældrecentre os. I år har det været Fårup, der to gange har bedt om oplæg og billeder til en "mandegruppe".

Arkivernes dag, i år lørdag d. 13. nov. holdt vi åben hus i arkivet.

Af afleveringer har vi i år modtaget 63. Det er billedsiden, der dominerer og vi har fået fotografier fra alle dele af kommunen, nye og gamle mellem hinanden. F,eks gamle postkort tilbage fra 1906, og de er spændende, fordi de tit viser landsbymotiver og dermed dokumenterer byudviklingen gennem tiden, så jeg vil da gerne opfordre vore medlemmer til at kigge efter postkort på genbrugsmarkeder, hvor de tit står i kassevis. Af andet kan nævnes slægtsbøger og biografier, ejendomspapirer og regnskaber, foreningsmateriale og egnsbeskrivelser. Der er også i samlingen indgået bånd med interviews optaget af arkivets medarbejdere med ældre i nogle af sognene.

Den lokalhistoriske kalender er stadig et stort aktiv for arkivet. Den kom her i år for 12. gang og viser netop gamle postkortmotiver fra de forskellige landsbyer, og den er sammen med årsskriftet arkivets udgivelser. Her udover bruger arkivet midler på teknisk udstyr, i år 3 stk. fladskærme som forberedelse til den nye Arkibas – version.

Efter en opgørelse af besøgstallet på aftenåbningerne , den sidste onsdag i måneden, har vi i bestyrelsen besluttet at droppe denne åbningstid. Der havde på et helt år reelt kun været 2 gæster i disse åbningstimer, og det synes vi er for lidt, så for eftertiden har vi kun åben torsdag eftermiddag fra 13-17,30, eller efter aftale.

Til slut en tak til medlemmerne for opbakning til vores arbejde og en tak til mine bestyrelseskolleger for godt samarbejde.                                                              

          Jytte Nielsen

Focus på Kousted en dejlig sommeraften

  Focus på Kousted en dejlig sommeraften. Guider på turen var Maja Nielsen
  ( forrest med rød bluse og taske ) og Erik Jensen ( lige bagved i blå skjorte ).
     

 

 

Siden er sidst ændret 11 December, 2005