PurhusNet > Foreninger > Lokalarkiv

 

Du finder nu Purhus Lokalarkiv på www.purhuslokalarkiv.dk - siden her vedligeholdes ikke

 Purhus Lokalarkiv 1999

En af de mest spændende begivenheder i 1999 blev udstillingen af gårdtegninger i Malvinas hus i Spentrup. Det var nok mest optakten, der var så interessant i arkivsammenhæng, for det var der, kontakterne og oplysningerne strømmede ind.

Begyndelsen var drøftelsen af, hvad der i år skulle udstilles i Malvinas hus, og et forslag blev stillet om at tage nogle af de gårdtegninger, vi havde i glas og ramme. 5-6 af dem havde signaturen M Sørensen, C Sørensen eller M C Sørensen. Stilen var den samme, så vi gik ud fra, at det var den samme mand, der havde lavet dem - men hvem var han ? 5-6 billeder var for lidt, men vi kendte næsten alle sammen til flere af slagsen.

Amtsavisen kom os til hjælp. Et billede i avisen og en omtale af hvad vi vidste og af, hvad vi gerne ville vide, fik telefonen til at gløde. Mange havde billeder, vi gerne måtte låne, og med alle fulgte oplysninger om gårdene og med enkelte spændende beretninger, som gården i Bjerregrav, der blev tegnet om formiddagen og om eftermiddagen gik op i luer sammen med to andre gårde. En gård i Læsten var blevet tegnet 2 gange, før og efter en ombygning. Alle oplysningerne blev skrevet ned og samlet i et ringbind, og efter udstillingen blev alle tegningerne affotograferet inden de blev tilbageleveret.

Tegneren var der ikke mange oplysninger om, forståelig nok, da de fleste tegninger er dateret i perioden 1903-36. Men enkelte meldinger kom der dog. "Han kom cyklende fra Randers med malerkassen på bagagebæreren." "Min mor fortalte, at der var to, og de var brødre. Den ene havde en uddannelse, men ikke den anden." Begge dele viste sig at stå til troende. Kort før udstillingen fik vi nemlig kontakt med et barnebarn af M C Sørensen som står for Mads Christian Sørensen. Han var uddannet tegner og stukkatør og boede i Randers. Det samme gjorde hans bror Martinus Sørensen, som altså også kunne tegne, men ikke var uddannet som sådan, og det var ham, der stod for signaturen M Sørensen. Også her fik vi kontakt med et familiemedlem, der kunne give os et billede af manden. Udstillingen blev godt besøgt og arkivet blev mange oplysninger rigere.

Amtsavisen har, udover dette projekt, hjulpet os med at få identificeret nogle af de billeder, vi har uden navn på. Enkelte viste sig at høre til andre steder, og er blevet ekspederet videre, andre gav ingen respons, men nogle stykker fik vi oplysninger på, - og enkelte efter nærmere kontakt en hel historie på.

Året bød på endnu en håndskrevet regnebog , denne gang fra Rejstrup. Der står ingen navn i, men årstallet 1833. Sandsynligvis stammer også denne fra Nørbæk og er ved giftermål ført med til Rejstrup. Den er ikke helt identisk med den første, men den er også ca. 20 år yngre. Af andre indleveringer i år kan nævnes: en stor samling der stammer fra pastor J.A.Jensen, Bjerregrav, indeholdende mange fotografier, optegnelser om Gjandrup, Venning, Ålum, Svinding og Volstrup, afskrift af skøder, aftægtskontrakter, skiftebreve og meget andet, billedsamling fra Rejstrup i 30-erne, fotografier fra alle dele af kommunen, protokol og kassebog fra Ålum og omegns ungdoms- og foredragsforening 1955-58, protokol og kassebog for Sønderbæk- Læsten Socialdemokratiske Vælgerforening 1939-1961, og meget, meget mere. Ialt 85 indleveringer.

Af arrangementer har der været 6. I januar foredrag om Danmarks Riges Grundlov i 150 år med 20 deltagere. I juni udflugt til Overgaard med rundvisning på slottet, 115 deltagere. I september Focus på Fårup i kirken og hallens cafeteria med 90 deltagere. Der var en mindre billedudstilling samt 3 spændende indlæg fra det gamle Fårup. I september, oktober og november 3 aftner i arkivet med emnet: "Fortæl din historie til eftertiden." Det samlede 14 deltagere, og der blev givet mange spændende og meget forskellige bud på, hvordan det kunne gøres. Deltagerne besluttede at fortsætte med at mødes i det nye år, og at der også er åben for nye deltagere.


Norgeturens deltagere hjælpes ombord af Foss og Oluf, for at blive roet over til Nes Lensmuseum, som ligger på elven Glomma. Foto: Karen Brøndum.

En mindre gruppe fra bestyrelsen var i slutningen af maj på genvisit hos Historielaget i kommunens norske venskabsby Skiptved. Det blev en meget stor oplevelse, både den hjertelige måde vi blev modtaget på, men også at se, hvad de med utrolig engagement har opnået af bevaring af gamle minder i Skiptved. Som udløber af deres besøg hos os er de langt fremme med planer om at etablere et arkiv, der dog vil blive tilknyttet biblioteket og ikke foreningen.

Af nyindkøbte ting til arkivet kan nævnes microfich af kirkebøger fra nogle af vore nabosogne, så slægtsforskere nu hos os også kan se i kirkebøger fra Tånum, en del af Nørhald kommune, Borup og Råsted.

Besøgstallet varierer ikke meget fra år til år. Omkring 250 personer har besøgt arkivet i forskellige sammenhænge. På arkivernes dag d. 23 oktober var der fuldt hus med godt 40 besøgende, heldigvis fordelt over hele dagen. Vi håber det bliver en tilbagevendende begivenhed.

Ålumbogen er kommet i et nyt oplag og kan købes i Ålum Brugsforening og på arkivet. Også Thyge Jensens nye bog om Schell-Plessen familien kan købes hos os.

Til slut en tak til vore medlemmer og besøgende og til bestyrelsen for et godt samarbejde. 

Jytte Nielsen


 Fra rundvisningen på Overgaard. Foto: Tove Bertelsen.

Hop til toppen 

Næste artikel: Dyrlægen i Spentrup

 

 

Siden er sidst ændret 14 June, 2008