PurhusNet > Rådhuset > Byrådet > Mødekalender
Hop tilbage til foregående side

 

Her kan du se en oversigt over Byrådets og udvalgenes møder i 2000.
Klik på kalenderen for at skifte mellem 1. og 2. halvår.

Byrådet

Økonomiudvalg

Socialudvalg

Børne- & Kultur

Teknisk Udvalg

chart.dk