PurhusNet > Rådhuset > Service Info > 5% pulje

Folkeoplysningsudvalget i Purhus kommune
Støtte fra 5% puljen
(se ansøgninger for 2000 og 1999)

Formål
I henhold til folkeoplysningsloven råder folkeoplysningsudvalget over en forsøgspulje - også kaldet 5%-puljen, der skal anvendes til støtte af nye ideer til udviklingsarbejde, samlingssteder og virksomhed af tværgående karakter.

Hvad kan der søges tilskud til?
Der kan søges tilskud til forsøgsprojekter, der retter sig mod børn, unge og/eller voksne, hver for sig eller aldersintegreret.

Folkeoplysningsudvalget prioriterer:

  • det nye
  • det uvante og
  • det tværgående.

Der kan søges tilskud til nye tilbud - det kan være forsøg eller udvikling af allerede eksisterende tilbud.

Tilskud kan også søges til tværgående tilbud, som f.eks. 2 eller flere kredse, foreninger eller organisationer står bag. Kun fantasien sætter grænser!

Hvem kan søge?
Alle kredse, foreninger og organisationer, der tager initiativer til fritidsvirksomhed, kan søge. Men også enkeltpersoner, der har en god ide til et nyt tilbud kan søge. Den ansvarlige for projektet skal dog have bopæl i Purhus kommune.

Hvordan søges der?
Der søges om tilskud på et ansøgningsskema, hvori der gives oplysninger om projektets formål og indhold, udgifter, indtægter, tidsforløb samt om hvem, der er ansøger.

Hvornår skal der søges?
Der skal søges senest I. november for projekter, der ønskes sat i gang fra januar i det kommende regnskabsår.

Støtte kan endvidere søges løbende hvis der stadig er et restbeløb af puljen.

Projekterne må gerne strække sig over længere perioder, men tidsrammen skal fremgå af ansøgningen.

Redegørelse af projektets forløb
Efter projektet skal der gives en redegørelse for forløbet af den person, der ansøger og får bevilget et tilskud. Redegørelsen skal bla. indeholde en vurdering af, hvad der er kommet ud af forsøget. Desuden skal der aflægges regnskab.

Hvor skal du henvende dig?
Ansøgningsskema og skema til forløbsbeskrivelsen samt yderligere oplysninger kanfås ved henvendelse til Purhus kommune, social- og kulturforvaltningen, fuldmægtig Inger Pedersen tlf. 87 82 67 22.

Skemaerne sendes til Purhus kommune, Folkeoplysningsudvalget, Bakkevænget 16,8990 Fårup.

chart.dk