PurhusNet > Strategi 2003 > Overordnede mål

 

Overordnede mål for Purhus Kommune

Med udgangspunkt i vækstområderne har Byrådet formuleret nogle overordnede mål, som Byrådet vil arbejde hen imod de kommende år.

Vækstområderne og de serviceområder Byrådet har valgt at pege på, som væsentlige i opfyldelsen af de stillede mål, skal ses i sammenhæng. Det er helheden i kommunens tilbud, som skal gøre kommunen attraktiv.

Det vil ikke være tilstrækkeligt at sætte målene og at have servicetilbudene. Vi skal også gøre opmærksom på dem – vi skal fortælle om dem – vi skal markedsføre os.

Befolkningstilvækst
 

  Purhus Kommune skal have en mærkbar andel af befolkningstilvæksten i det kronjyske område. Byrådet vil derfor i de kommende år først og fremmest satse på at udbygge Purhus Kommune som bokommune. Befolkningstallet bør i 2015 være nået op mellem 9500 og 10000 indbyggere.

   

Erhvervsudvikling

  Vi vil udnytte kommunens placering på motorvejen og vort erhvervssamarbejde i Kronjylland til at trække erhvervsvirksomheder til kommunen. Specielt vil vi markedsføre Purhus Erhvervsområde med dets beliggenhed ved motorvejen. De øvrige erhvervsområder i kommunen vil primært blive tilegnet de mindre håndværks- og servicevirksomheder.

   

De bløde værdier

  Purhus Kommune vil fastholde børnepasningsgarantien, fortsat udvikle skolerne og fastholde og udbygge det høje serviceniveau for ældreomsorgen.

  Vi vil være på forkant med den offentlige service, fortsat være effektive og økonomisk bevidste i administrationen af kommunen, så Purhus Kommune fortsat er en kommune med et højt serviceniveau og en sund økonomi.

   

Struktur

  Purhus Kommune vil arbejde på at bevare sin selvstændighed, og vi vil udbygge vort samarbejde med andre kommuner, så vi fortsat kan leve op til de voksende krav. Skal der ske en sammenlægning, vil vi søge sammenlægning med Nørhald og Mariager kommuner.

Picture

 

 

Siden er sidst ændret 04 March, 2004