PurhusNet > Strategi 2003 > Tidsplan

 

Tidsplan

8. december 2003   Byrådskonference

20. januar 2004   Behandling i Økonomiudvalg

27. januar 2004   Behandling i Byråd

3. marts 2004   Offentliggørelse af Strategi

Ultimo april 2004   Der holdes møde med repræsentanter for kommunens foreninger, som igangsætning af den offentlige debat.

Medio maj 2004   Borgermøde

Ultimo juni 2004   Forslag og ideer fra borgere, borgergrupper og andre interessenter skal være indsendt

August 2004   De indkomne forslag behandles i udvalg og Byråd, og der tages stilling til eventuelle ændringer i strategien.

2004-2005   Kommuneplanen temarevideres.

 

 

Siden er sidst ændret 04 March, 2004