PurhusNet > Byrådsmedlemmer > Socialdemokratiet > Steen Bundgaard
Foregående kandidat Næste kandidat

 

Steen Bundgård - opstillet til KV 2005 - se mere
- information herunder er fra KV 2001

BOPÆL

Hasselvænget 14, 8990 Fårup

KONTAKT

Kontakt : 86452391 e.mail sbhas@get2net.dk

FAMILIE

Gift med Helle der er sygeplejeske. Vi har 2 børn Charlotte 13 år og Anne 8 år.

FRITID

Formand for AOF Purhus. Har i mere end 25 år været træner, holdleder eller bestyrelsesmedlem/formand. Dyrker ikke så meget sport mere grundet en gammel skade.

ARBEJDE

 Lærer og tillidsmand på Fårup skole.

POLITIK

To perioder i byrådet

 

 

Meninger og synspunkter:

14.11.02

Da Purhus Kommune blev fattigere.
” Man er efter min opfattelse fattig, hvis man vælger at gå på kompromis med kvaliteten i et kommunalt skolevæsen”
Det var en rystende oplevelse da Byrådet i Purhus Kommune tog stilling til at nedlægge 10. klasse, og flytte den til et af de tre 10. klasses centre i Randers.
Der var ingen af de 9 som stemte for nedlæggelsen, der fremkom med hverken konkrete eller præcise fordele ved at vælge Randers-løsningen. Det tætteste man kom på noget, der kunne kaldes et argument, havde Kulturudvalgsformanden som afsender, argumentet hed, at regeringen ønskede ”et fagligt miljøskift”, og når nu skolen/centret i Randers er større, må der være flere muligheder, lød argumentet. Jeg vil gerne påpege, at eleverne i Purhus kommune også i dag oplever et fagligt miljøskifte, da de i 10. klasse på Fårup Skole naturligvis bliver undervist på et helt andet niveau og efter helt andre principper end dem, de tidligere har mødt.
Det var altså størrelsen på skolen der var det endelige argument – den endelige fordel. Der var en gang hvor argumentet var direkte modsat, hvor Fårup skole efter Marianne Høj Madsens opfattelse var alt for stor og uoverskuelig. Men nu er tiden tilsyneladende en anden, hovedbeklædningen er en anden, og argumenterne fra den gang, nå ja, det var den gang. Det er jo politik.
Purhus kommune er efter min opfattelse blevet fattigere efter beslutningen om at fjerne 10. klasse. Måske er der i fremtiden penge i ikke at have elever i 10. klasse, måske. Men man er efter min opfattelse fattig, hvis man vælger at gå på kompromis med kvaliteten i et kommunalt skolevæsen. Personligt er jeg glad for, at et flertal i den socialdemokratiske gruppe kunne gennemskue perspektiverne for vores skolevæsen. Vi fortsætter kampen for at sikre og udvikle kvaliteten.

.: Webmaster . 14.11.02


30.10.02

Hvorfor har byrådet så travlt med at flytte 10.klasse?

Det er almindeligt kendt, at der i løbet af 2002 sker en evaluering i undervisnings-ministeriet af 10. klasse, dette skal ifølge ministeren munde ud i et nyt tilbud om 10. klasse i 2003. Hvorfor afventer Purhus Kommune så ikke denne evaluering, så man kan se hvad der kræves af den nye 10. klasse.
Purhus Kommune vil sende eleverne ind til Randers, her skulle man efter sigende have meget bedre tilbud, eller har man.
Dette kan man se ved at gå ind på Randers Kommunes hjemme-side, her vil man se tilbud som ikke er væsentligt anderledes end de tilbud, som man tilbyder på Fårup Skole. På Fårup skole har eleverne og forældrene endda været med til at sammensætte det tilbud der skal være i 10. klasse.
I Randers vælger man noget som er bestemt på forhånd.

Så har der i debatten været nævnt noget om at der ikke er så mange i Bjerregrav og Spentrup der benytter sig af tilbudet, det har været svingende især fra Spentrup.
Det kan der være mange forklaringer på, men der har i alle de år der har været 10.klasser i Purhus Kommune, altid været flere fra Fårup skole der har fortsat i 10.klasse, set i forhold til Bjerregrav og Spentrup. Det har noget med traditioner at gøre.

At det svingende antal fra især Spentrup skulle medføre at man lukker 10. klasse er ulogisk, vil det sige at når der ikke er ret mange fra Fårup, Bjerregrav, Ålum og mange andre dele af kommunen der benytter svømmesalen i Spentrup, at man så bare skal nedlægge den! Nej vel.

Til slut vil jeg gerne nævne at da vi havde den store debat om skolestrukturen i Purhus Kommune, blev der sagt af det siddende kulturudvalg, men også af andre politikere: Nu har vi en struktur der skal holde i mange år. Hvad bliver det næste indenfor skolestrukturen som udvalget tager fat på. Derfor vil jeg ikke stemme for en nedlæggelse og flytning af 10. klasse.

.: Webmaster . 30.10.02


5.11.01

Indlæg til debatten om IT .

Det er klart at når vi taler om budgetlægning er der tale om prioriteringer, det har byrådet taget stilling til, da man bevilgede penge til IT i det nye byråd.
Der var her tale om en tretrinsraket.
1. Dels skulle alle byrådsmedlemmer have det samme maskineri, så alle havde de samme muligheder for at hente/behandle oplysninger fra kommunen.
2. Dernæst skulle denne investering gerne give en besparelse, både tidsmæssig, og på mængden af papir fra kommunen, til de enkelte byrådsmedlemmer, altså en besparelse.
3. Til sidst skulle alle medlemmer have en uddannelse, så de bliver istand til at betjene dette maskineri.

Der bliver anført fra forskellig side, at de enkelte medlemmer selv kunne bekoste det, selvfølgelig kunne de det, men så ville man ikke få en ensartet maskinpark, og dermed ville det blive sværere, og alle ville ikke få de samme muligheder.

Fra andre påpeger man at man kunne bruge pengene bedre på børnepasning, det kan selvfølgelig være rigtigt, men når vi sammenligner os med de andre kommuner som ligger omkring os, så bruger vi en hel del mere, så også her har vi i Purhus Kommune et godt serviceniveau.

Steen Bundgaard
Socialdemokratiet

.: Steen Bundgaard 5.11.01


19.10.01

Nu er det igen tid til at gøre status efter 4 år i kommunal politik.

I de sidste 4 år har vi haft store investeringer for at fastholde vores pasningsgaranti . Det har betydet at flere børnefamilier flytter til Purhus Kommune. Børnene bliver passet tæt ved hjemmet, dette giver en mindre stresset og mere tryg hverdag.

Vi er gået i gang med at renovere vore skoler så de bliver mere tidssvarende, til glæde for skolens elever, lærere, forældre samt hele lokalsamfundet.
På Bjerregrav skole er vi næsten færdige. I 2002 kommer turen til Asferg Skole med en renovering/udbygning som skolen har ønsket og arbejdet med i flere år.
I 2004 kommer turen så til Fårup skole hvor det især er afsnittet med overbygningen 7 - 10 klasse som trænger til renovering/udbygning, så skolen får større og mere fleksible lokaler.
Efter Fårup kommer turen til Blicherskolen, som i de kommende år skal arbejde med en plan for renoveringen.

På halområdet er der også behov for renovering. Der er lavet en undersøgelse der påpeger, at man de næste 10 år skal renovere hallerne for 5 mill. kr.
For få år siden blev gulvet i Spentruphallen udskiftet. I 2001 fik Bjerregravhallen og Purhushallen nye og mere energivenlige lysarmaturer. I 2002 skal Purhushallen have nyt gulv. Det er vigtigt at vi fortsætter renoveringen, så vi kan holde vore haller tidssvarende til glæde for vore idrætsudøvere.

Hvad med vores ældre. Det er vigtigt at vore ældre føler sig trygge! Gør de det? JA fordi vi med vores døgnpleje, kan tilbyde de ældre at de kan bo hjemme, i de vante rammer , lige så længe de kan klare det og med den hjælp som de behøver.
Når den dag så kommer, hvor de eventuelt ikke er i stand til at klare sig hjemme, er det vigtigt at vi har et varieret boligtilbud, så de kan blive i lokalområdet. Det gør vi ved at bygge flere boliger omkring vore 3 ældrecentre, senest i Spentrup, Bjerregrav og i 2002 i Fårup.
Disse boliger, som de ældre fraflytter, bliver straks overtager af andre, især unge mennesker, og dermed sker der en tilgang af unge til vore lokalsamfund.

"Politik er at ville"
Steen Bundgaard
nr. 6 på listen

.: Steen Bundgaard 19.10.01


 

chart.dk 

Siden er sidst ændret 28 October, 2005