PurhusNet > Byrådsmedlemmer > Venstre
Foregående kandidat Næste kandidat

 

Tage Bødker   -  nr. 3 på Venstres liste

BOPÆL

Bøgevej 5, Øster Bjerregrav, 8981 Spentrup   

KONTAKT

86 45 44 07

FRITID

Over en lang årrække aktiv i fritidsorganisationer i Bjerregrav

ARBEJDE

Efterlønner, tidligere seniorsergeant

POLITIK

24 år i byrådet

Ældrepolitik

 • Jeg vil føre en god og bred ældrepolitik til gavn for så mange som muligt.
 • Jeg vil gå ind for at der bygges ældreboliger efter behov i Spentrup, samt udbygge Bjerregrav Ældrecenter med flere boliger, således at Centret kommer til at virke, som et center der er åben 24 timer i døgnet: derved kan vi udnytte vores aflastningspladser, dette vil give de ældre i Bjerregrav, Ålum-Læsten og Sønderbæk endnu mere trygge forhold.
 • Jeg vil arbejde, for at alle ældre får gode muligheder til benytte vores Center i dagtimerne, ved feks. at oprette en telebus.
 • Jeg vil arbejde for at alle ældre tilbydes valgfri madordning og frit valg af kommunal eller privat hjemmehjælp, det vil sige pengene følger borgerne.

Skole og børnepasning.

 • Skolerne skal altid have gode arbejdsforhold, således at vores børn får gode skolekundskaber og er godt forberedte til et voksenliv.
 • Der skal altid være plads til alle i vores Børnehaver-Dagpleje og SFO.
 • Jeg vil arbejde for en bedre områdedeling at dagplejeområdet, således vores brugere har bedst mulige og trygge forhold.

Trafiksikkerhed.

 • Jeg vil arbejde for at vi har så sikre skoleveje som muligt, samt for at
 • Amtet hurtigst muligt vil tage trafiksikkerheden alvorligt i Ålum, således vi får fortov langs amtsvejen.

Boliger.

 • Jeg vil arbejde for, at vi altid bar et passende udbud at byggeklare grunde i Kommunen, herunder en kraftig markedsføring al Ålum området, da det er et meget attraktivt område og vi derved kan bevare de handlende i området.

Flygtninge.

 • Vores kommune modtager fortiden mange nye borgere ( ny Danskere).
 • Jeg vil arbejde for at De forstår, at der er visse regler der skal overholdes og at De tilstæber at indordne sig efter danske forhold. De må ikke gå hen og udnytte vores danske lovgivning og vores gode sociallov.
 • Derfor skal vi hjælpe Dem med at lære Dansk, således De kan få et arbejde og derved kan forsørge sig selv, og at De føler De kan bruges. Vi skal også hjælpe Dem til deltagelse i vores aktiviteter i lokalsamfundet.
 • Alt i alt er det vigtigt at De forstår os og omvendt, ellers vil vore lokale borgere føle sig utrygge og det må ikke ske.

En hånd til det frivillige arbejde.

 • De små er værdifulde hjørnesten i lokalsamfundet. Her er Skole-Forsamlingshus og Idrætsanlæg samlingspunkt med mulighed for aktiviteter. Det er vigtigt at opmuntre og støtte det store frivillige arbejde, som lægges i f. eks. Idræt, Klubber og blandt Spejderne. Her skal kommunen støtte, men ikke styre de daglige aktiviteter.


Skudt forbi med kritikken Debatindlæg i Amtsavisen 30-12-2001

KONSTITUERING: Kort før julen år 2001 fik jeg en "julegave" i form af nogle læserbreve, som jeg ikke brød mig om, og som min familie blev meget kede af.

Vi har alle bidraget positivt til et godt valg for Venstre. Lagt mange kræfter og timer i arbejdet, til gavn for Venstre og de mennesker, hvis ønsker vi fremover skal forvalte kommunen.

Venstre fik dog ikke flertal i det kommende byråd i Purhus. Derfor må man indrette sig og søge at få størst mulig indflydelse. Det har vi nu opnået ved et borgerligt flertal, i flere afgørende udvalg. Alternativet var en borgmesterpost og mindre indflydelse i udvalgene.

Hvis man mener, at det er min skyld, at vi ikke fik den titel i partiet, står jeg uforstående. De utilfredse må være dem, der så sig selv som borgmester frem for at få indflydelse på den politik, vi ønsker fremmet. Det er egoisterne, som er blevet skuffede.

Det er meget forkert, at man giver min person skylden. Vi er trods alt seks valgte Venstrefolk, der skal finde støtte hos de andre partier og blive enige med dem. Det er det, der er sket nu efter mange forhandlinger. Det er på plads nu og er blevet en realitet.

Alle disse vanskelige forhandlinger, og hvad der ligger bag dem, kender de, der ser dette læserbrev jo ikke. Det er interne opgaver. Derfor er det meget illoyal, at partifæller sviner mig til i læserbreve og andre medier. Især når det er ubegrundet.

Disse synspunkter burde fremkomme på vore interne møder. Når disse personer lufter den slags meninger offentligt, gør de det for personlig vinding. Den fremgangsmåde fremmer ikke det fremtidige samarbejde i Venstres gruppe og med de partier, vi har indgået samarbejde med.

Hvis befolkningen mener, at jeg er utroværdig og fuld af løgn, kan jeg ikke forstå, at jeg har kunnet sidde i byrådet i 24 år. Hvis Venstre mener, at jeg ikke er værdig til at blive, så må jeg overveje at træde ud og gå som løsgænger.

Dem, der tog beslutningerne i Venstre, har ikke givet sig til kende i avisen. Til de mennesker, der har støttet mig i de mange år i Venstre, vil jeg gerne sige tak for jeres tillid. ( Se redegørelse for konstitueringsforløb /webmaster )


Frivillig indkøbshjælp    Læserbrev i Amtsavisen 16-11-2001

BYRÅDSVALG: Nu er der vist pindet nok i næste års budget. Jeg synes, det er bedre at tænke på, hvad vi kan gøre for kommunens borgere.
  Jeg foreslår, at kommunen henvender sig til Århus Amt, så vi kan få bedre og sikrere trafikforhold gennem Ålum, med fortov og trafikdæmpning.
  Alle ældre skal have samme mulighed for at bruge vore ældrecentre. En telebusordning vil hjælpe de ældre, som bor i de mindre byer, og som har tilknytning til ældrecentret.
  Purhuslistens forslag om at bygge ældreboliger i landsbyerne lyder fint, men det er ikke en god idé i praksis. Når de ældre kommer i ældrebolig, har de som regel brug for hjælp og tryghed. Så er det vore ældrecentre, de ønsker.
  Med hensyn til de ældre, som ikke selv kan handle ind, foreslår jeg en frivillig hjælpeordning.
I praksis kan de ældre en gang om ugen ringe til deres dagligvarebutik og bestille varer, som kan blive bragt ud af frivillige hjælpere. Personligt vil jeg gerne tilbyde mig på det område.
  Det ville give vore hjemme-hjælpere mere tid til kontakt med de ældre. Så bliver det ikke arbejde alene, der bliver også tid til en hyggesnak. Det skal være således, at de ældre glæder sig til, at hjemmehjælpen kommer.

 

chart.dk 

Siden er sidst ændret 11 January, 2004