PurhusNet > Rådhuset > Plan & Projekter > Hastighedsplan > Byrådet mener
Hop tilbage til foregående side

 

Ingen sorte pletter i Purhus kommune
Der er udarbejdet en hastighedsplan for kommunen 
Purhus-Tjele Ugeavis 24. maj 2000

Purhus kommune har fået stillet midler til rådighed til udarbejdelse af en hastighedsplan, som blev iværksat i 1999. Der er blevet foretaget en kortlægning og analyse af uheld og hastigheden på vejnettet i kommunen.

- Det er glædeligt, at der ingen sorte pletter er i kommunen, sagde Anders Bach Andersen (V). 70 procent af personskader sker på overordnede veje og ikke på kommunens veje. Der er heller ikke noteret så mange sprit-bilister i området.

Planen bliver nu lagt ud til offentligheden, og Anders Bach Andersen så gerne, at der bliver holdt borgermøder, hvor man kunne drøfte planen. Han sagde, at der etableres et forsøgsprojekt ved Haldvej til registrering af hastigheden. Her passerer ca. 1000 biler i døgnet, og man er meget opmærksom på udviklingen.

Preben Nielsen (S) var tilfreds med undersøgelsen. Der er ikke målt trafik på alle veje. Han sagde videre, at kommunen skulle

være meget fleksibel med hastigheds begrænsende foranstaltninger. Vi skal ikke fare ud ag lave "bump" på alle veje, men kun søge derhen, hvor der virkelig er et behov. Men lad os høre borgernes mening og få gode idéer, sluttede han.

Totrediedele af fartsynderne kommer fra lokalområderne

Også John Dybdal (C) opfordrede borgerne til at gå ind i problematikken. Han mente borgerne var trætte af de anlagte "bump". Han kunne dog oplyse, at totrediedele af de bilister, der bliver taget ved politiets fartkontrol, er fra lokalområdet, hvor kontrollen er foretaget.

Jette Iversen (V) mente, det kunne være en god idé, at man også fik fat i børnene om trafikspørgsmålet. De er gode til at påvirke deres forældre.

Hastighedsplanen bliver nu fremlagt til offentlig høring fra den 24. maj til den 2. august

 

chart.dk