PurhusNet > Rådhuset > Plan & Projekter > Hastighedsplan > Hastighedsplan
Hop tilbage til foregående side

Hastighedsplan for Purhus kommune
Purhus Kommune er i gang med at udarbejde en hastighedsplan. Det sker i et samarbejde med Århus Amt. Også Rosenholm og Mariager Kommuner deltager. I forbindelse med arbejdet der vil vare et lille års tid, udsendes et nyhedsbrev med information til borgere politikere og alle andre der har interesse i trafiksikkerhed Her præsenteres uddrag af første nummer med henblik på at orientere borgere, politikere og alle andre med interesse i fællesprojektet for differentierede hastigheder i Mariager, Purhus og Rosenholm Kommuner.

Du kan hente det komplette nyhedsbrev i PDF-format (1.5 MB) eller et reduceret nyhedsbrev omhandlende specielt Purhus kommune (0.5 MB). Nedenstående uddrag er indeholdt i begge PDF-dukumenter

Purhus Kommune
Purhus Kommune har gennem flere år anvendt midler til hastighedsdæmpende foranstaltninger, som eksempelvis chikaner og bump. Hastighedsmålinger viser at disse foranstaltninger har en effekt idet der er en reduktion i hastigheden, men det kan også konstateres at effektive foranstaltninger flytter trafikken til andre vejforbindelser.

Vi har derfor behov for at få skabt et grundlag som gør det muligt samlet at vurdere nødvendige tiltag og konsekvenserne af at gennemføre disse. Generelt set må det konstateres at der stadig køres alt for stærkt gennem mange af kommunens byer. Det giver stor utryghed og vi får da også mange henvendelser fra borgere som ønsker at få etableret hastighedsdæmpende foranstaltninger. Det paradoksale er at mange af dem der føler sig utrygge ved andres høje hastigheder selv kører for stærkt. Vi har altså i høj grad at gøre med et holdningsmæssigt problem.

Vore forventninger til hastighedsplanen er at få et overblik over hastighedsproblemerne så vi målrettet kan få gennemført konkrete projekter. Suppleres sådanne nye løsninger med og kontroller forventer vi at det kan motivere til en større forståelse for hastighedens betydning med det resultat at antallet af personskader reduceres, og den enkelte kan færdes i trafikken med større tryghed.

      Hans Jørgen Tougaard
      Purhus Kommune

Retur til toppen

 

Trafikulykker i Purhus kommune 93-97

Personskadeudvikling i Purhus kommune

Retur til toppen

Hastigheder og spiritus
Forskere fra Universitetet i Adelaide har konkluderet at 65 km/t ved en hastighedsgrænse på 60 km/t fører til samme stigning i uheldsrisikoen som en promille på 0,5. Faktisk er risikoen for personskadeuheld ved begge overtrædelser fordoblet.

Det mest overraskende ved undersøgelsen er at hver 5 km/t som hastighedsgrænsen overskrides svarer til yderligere 0,5 promille sprit i blodet. Det betyder at en overskridelse på 20 km/t i ædru tilstand giver samme risiko for personskadeuheld som en promille på 2,0! Uheldsrisikoen er her 16 gange større end i ædru tilstand.

Undersøgelsens konklusioner kolliderer med den gængse opfattelse af de to lovovertrædelsers alvorlighed. Mange opfatter en hastighedsoverskridelse på 5-10 km/t som ubetydelig, mens langt de fleste kan blive enige om at det er utilgiveligt at køre med sprit i blodet.

Retur til toppen

chart.dk