PurhusNet > Rådhuset > Plan & Projekter > Affaldsplan
Hop tilbage til foregående side

 

Vil du printe eller nedtage Affaldsplanen for senere læsning kan det med fordel ske ved at hente den som Adobe fil. Klik på ikonet.  Klik for at se Affaldsplan som pdf dokument    Læs om Byrådets behandling af sagen

 1. Forord
   
 2. Godkendelsespåtegning
   
 3. Planens grundlag
  1. Lovgrundlag
  2. Godkendelsesprocedure
  3. Indledning
    
 4. Kortlægningsdel
  1. Redegørelse for gennemførelse af 1996-plan
   1. Dagrenovation
   2. Risikobetonet affald
   3. Eksternt deponi
   4. Råjords-/fyldjordsdepot
   5. Forbrændingsanlæg
   6. Varmebehandlingsanlæg
   7. Nærgenbrugspladser
   8. Biogas
     
  2. Specifikke opgørelser for I/S Fælles Forbrænding
   1. Dagrenovation
   2. Kildesorteret storskrald
   3. Farligt affald
   4. Risikobetonet affald
   5. Madaffald fra storkøkkener
   6. Fortroligt papir
   7. Avisindsamling
   8. Flaskeindsamling
   9. Totale mængder affald til- og fraført Affaldsvarmeværket, Fælles Genbrug og Genbrugspladsen (i tons)
   10. Totale mængder affald til- og fraført Affalds- og Genbrugscenter (i tons)
   11. Genanvendelige materialer uden om I/S Fælles Forbrænding (i tons)
   12. Samlede affaldsmængder i I/S Fælles Forbrændings område
     
  3. Beskrivelse af eksisterende ordninger
   1. Dagrenovation
   2. Kildesorteret storskrald
   3. Farligt affald
   4. Madaffald
   5. Fortroligt papir
   6. Avisindsamling
   7. Flaskeindsamling
   8. Pap- og papirindsamling
   9. Tøjindsamling
   10. Risikobetonet affald
     
  4. Beskrivelse af forbrændingsanlæg og deponeringsanlæg
   1. Affaldsvarmeværket , Hobro
   2. Deponeringsanlæg
     
  5. Beskrivelse af sorteringsanlæg og genanvendelsesanlæg
   1. Genbrugspladsen, Hobro
   2. Fælles Genbrug, Hobro
   3. Affalds- og Genbrugscenter, Gunderup
     
  6. Udgifter til håndtering af affald samt gebyrer
    
 5. Målsætningsdel
  1. Tidligere fastsatte målsætninger
    
  2. Målsætninger for perioden 2000 til 2004
    
 6. Planlægningsdelen
  1. Skøn over fremtidige affaldsmængder
    
  2. Håndtering af affaldet - herunder nye initiativer
   1. Dagrenovation
   2. Kildesorteret storskrald
   3. Farligt affald
   4. Papir
   5. Flaskeindsamling
   6. Madaffald
   7. Pap- og papirindsamling
   8. Fortroligt papir
   9. Bygge- og anlægsaffald
   10. Specielle indsamlinger
   11. Tøjindsamling
   12. Køle- /frysemøbler
   13. Elektronikaffald
   14. Anvisning af erhvervsaffald
   15. Genbrugsbutik
   16. Informationsaktiviteter
  3. Deponerings- og forbrændingsanlæg - behov for ny kapacitet
    
  4. Økonomiske konsekvenser for kommunernes budgetter og gebyrer
    
  5. Forebyggelse og genbrug af emballageaffald

chart.dk