Synspunkter & Meninger:

5.7.08

Amtsavisen 5. juli 2008


Et samlet byråd er enigt om vigtigheden af at få en østlig fast forbindelse over Randers fjord. Det fremgår af Vision 2016, hvor en fast østforbindelse nævnes både i afsnit om Infrastruktur, Erhverv, Bosætning og Landdistrikter. Østforbindelsen er således et centralt element i byrådets vision.

Derfor er det beskæmmende at opleve, at såvel borgmesteren; gruppeformanden for Socialdemokratiet og de radikales enlige byrådsrepræsentant i debatindlæg bruger energien på at grave grøfter: Der skældes ud på Venstre for at fremsætte forslag om at igangsætte et arbejde med at finde en alternativ finansiering til løsningen af en forbindelse over/under Randers fjord og der bruges ord som torskedumt, helt hen i vejret og skjult dagsorden.

Naturligvis – hvis man kan argumentere for, at staten med stor sandsynlighed vil lave forbindelsen, er det da spildte kræfter at undersøge alternative finansieringsformer. Jeg kan ikke få øje på argumenter – heller ikke Amtsavisens lederskribent, der nøgternt skrive ”Når statens nej til en østbro kommer, og det gør det”.

At 2 % af folketingets medlemmer har udtalt sig positivt og at de lokale kommunalpolitikere ønsker forbindelsen, flytter næppe noget komma i det kommende trafikpolitiske forlig. Ej heller i betænkningen fra Infrastrukturkommisionen er der hjælp at hente.

Fortæl mig endelig at jeg tager fejl, og lad mig høre faktuelle argumenter for at staten vil give os en forbindelse inden 2016.

Hvis ikke har vi to alternativer: Enten at opgive en østlig forbindelse eller selv at finde alternative veje til at få den etableret. Vi skal naturligvis forfølge vores Vision 2016 og i den forbindelse er den vigtigste opgave her og nu at få med i det kommende trafikpolitiske forlig, at der arbejdes med forskellige alternative finansieringer af en østlig forbindelse over Randers fjord. Det vil sikre os noget at arbejde videre med efter at vi får et nej til en østbro.

Etiketter: , ,

.: Jens Peter Hansen 5.7.08


14.6.08

Debatindlæg i Amtsavisen 16. juni 2008

Forslaget om en privatfinansieret østbro fik en hård modtagelse – borgmesteren kaldte det en kæmpestor ballon med varm luft og fra radikal side blev brugt ord som tåbeligt og torskedumt.

Er dette sprogbrug et resultat af selve forslaget eller skyldes det, at forslaget kom fra Venstre?

Noget tyder på, at det er budbringeren og ikke indholdet, der falder de herrer Nyhuus og Nyholm for brystet. Byrådet har jo i enighed vedtaget en vision for, hvordan vi ønsker kommunen i 2016. I visionen nævnes en fast østforbindelse både i afsnit om Infrastruktur, Erhverv, Bosætning og Landdistrikter. Østforbindelsen er således et centralt element i byrådets vision – også som forudsætning for, at vi kan få befolkningstallet op på 100.000.

Skulle det ske, at Folketinget til november ikke prioriterer en østbro – hvad så? Selvfølgelig vil Nyhuus og Nyholm kaste skylden på Venstres forslag og som sædvanlig skælde ud på regeringen - men derefter?

Er en privatfinansieret bro så stadigvæk et torskedumt bro-flip? Hvis det synspunkt fastholdes – hvad er der af alternativer? Vi vil da gerne drøfte andre metoder for at få den østbro - målet helliger midlet i denne sag. Blot bør vi ikke sidde med hænderne i skødet. Hvis vi jf. visionen vil have en østbro i 2016, er det på høje tid, at vi kommer i omdrejninger.

Og naturligvis skal vi også have yderligere en bro i centrum, der kan løse de trafikale problemer på Randers bro. I den henseende hjælper østbroen kun lidt – det er beregnet, at den kun vil tage 11 % af trafikken på Randers bro. Det primære mål med østbroen er at skabe udvikling til gavn for Randers kommune, og derfor er det naivt at tro, at Folketinget, der kigger på de trafikale flaskehalse, skulle vælge at prioritere en østbro.

Etiketter: ,

.: Jens Peter Hansen 14.6.08