Synspunkter & Meninger:

8.10.08

Amtsavisen 8. oktober 2008


Budget 2009 indeholder en gave på 11 mio. kr. til kommunens pensionister i form af gratis buskort i en forsøgsperiode på to år. Målet skulle være at give pensionister råd til at deltage i de aktiviteter, der ofte foregår i Randers by, samt at få flere til at benytte den kollektive trafik.

Forslaget savner i den grad sammenhæng med virkeligheden, at det kun kan ses som en magtdemonstration af Overmark. Også her har han trynet sine forligspartnere Socialdemokratiet og Radikale ganske grundig.

Fakta er, at pensionistfamilier i Randers i gns. har en formue på 636.000 kr. Det er 136.000 kr. mere end gruppen med de næststørste formuer. Tallene gælder 2005 og leveres af Danmarks Statistik. Samme sted kan ses, at blot 4 % af personer over 60 år finder det svært eller meget svært at få pengene til at slå til.

Naturligvis findes der ældre, der stort set ikke har noget at gøre med. Så hjælp dog disse i stedet for at drysse millioner ud til de, der i forvejen har mest.

Så er det den med at få flere til at benytte den kollektive trafik. Et ædelt mål – vi kender jo alle frustrationen over at sidde i en bilkø på vej til og fra arbejde, men er det pensionisterne, der fylder på vejene i myldretiden? Næppe.

Skal der uddeles gratis busbilletter burde det naturligvis være til de unge: Giv dem den økonomiske gulerod, der får dem til fortsætte med at benytte bussen også efter at de er blevet 18 år. Hver gang en ung ”omvendes” til bussen er effekten 5 gange større end en ”omvendt” pensionist, der jo er i slutningen af sin livsbane.

Bjarne Overmark har fået S og R med på at brænde 11 mio. kr. af på to år. En ren og skær driftsudgift, der næppe efterlader sig særlige spor. De samme penge kunne være investeret i bedre forhold for cyklister og i så fald ville vi have fået noget for pengene mange år frem i tiden.

Etiketter: , ,

.: Jens Peter Hansen 8.10.08


5.7.08

Amtsavisen 5. juli 2008


Et samlet byråd er enigt om vigtigheden af at få en østlig fast forbindelse over Randers fjord. Det fremgår af Vision 2016, hvor en fast østforbindelse nævnes både i afsnit om Infrastruktur, Erhverv, Bosætning og Landdistrikter. Østforbindelsen er således et centralt element i byrådets vision.

Derfor er det beskæmmende at opleve, at såvel borgmesteren; gruppeformanden for Socialdemokratiet og de radikales enlige byrådsrepræsentant i debatindlæg bruger energien på at grave grøfter: Der skældes ud på Venstre for at fremsætte forslag om at igangsætte et arbejde med at finde en alternativ finansiering til løsningen af en forbindelse over/under Randers fjord og der bruges ord som torskedumt, helt hen i vejret og skjult dagsorden.

Naturligvis – hvis man kan argumentere for, at staten med stor sandsynlighed vil lave forbindelsen, er det da spildte kræfter at undersøge alternative finansieringsformer. Jeg kan ikke få øje på argumenter – heller ikke Amtsavisens lederskribent, der nøgternt skrive ”Når statens nej til en østbro kommer, og det gør det”.

At 2 % af folketingets medlemmer har udtalt sig positivt og at de lokale kommunalpolitikere ønsker forbindelsen, flytter næppe noget komma i det kommende trafikpolitiske forlig. Ej heller i betænkningen fra Infrastrukturkommisionen er der hjælp at hente.

Fortæl mig endelig at jeg tager fejl, og lad mig høre faktuelle argumenter for at staten vil give os en forbindelse inden 2016.

Hvis ikke har vi to alternativer: Enten at opgive en østlig forbindelse eller selv at finde alternative veje til at få den etableret. Vi skal naturligvis forfølge vores Vision 2016 og i den forbindelse er den vigtigste opgave her og nu at få med i det kommende trafikpolitiske forlig, at der arbejdes med forskellige alternative finansieringer af en østlig forbindelse over Randers fjord. Det vil sikre os noget at arbejde videre med efter at vi får et nej til en østbro.

Etiketter: , ,

.: Jens Peter Hansen 5.7.08


17.5.08

Debatindlæg i Amtsavisen 17. maj 2008

Som det er nu er det primært personer, der ikke har råd til bil, der vælger at bruge cyklen. I løbet af de næste fem år vil vi i stigende omfang se, at også gruppen af intelligente personer vil vælge cyklen. Det vil de gøre fordi:
  • cyklen ofte slår bilen både på hurtighed og fleksibilitet;
  • det er godt for sundheden;
  • det er absolut billigere – især når benzinen stiger til 15 kr./liter
og så skader det naturligvis ikke, at man også opfører sig miljømæssig forsvarlig.

At langt flere fremover vil vælge cyklen har betydning for den infrastrukturplan (vejplan), som kommunen pt. er ved at udarbejde.

Et eksempel: Randers bro er den værste trafikmæssige flaskehals i Randers - ca. 22.000 biler passerer broen i hver retning pr. døgn. Hvor kommer alle de biler dog fra?

Rigtig, rigtig mange af bilerne er lokal trafik. Ud af de 22.000 biler, der passerer Randers bro fra nord til syd, har blot 2.500 startet turen fra oplandet. I den modsatte retning – fra syd mod nord - er tallet 9.500 ud af de 22.000. Tallene stemmer godt overens med, at ca. 20.000 både bor og arbejder i gl. Randers kommune.

Tallene indikerer for mig, at mange benytter bilen til ”blot” at flytte sig 5 – 10 km. En afstand, som mange vil kunne klare på cykel.

Som kommune bør vi gøre det let for borgerne at træffe det intelligente valg: At lade bilen stå til fordel for cyklen. Derfor bør vi lade en del af infrastrukturplanens millioner rulle i retning af bedre forhold for cyklister: Til gavn for miljø, sundhed og ikke mindst de, der er nødt til at køre bil – jo flere der cykler – desto bedre plads til bilerne.

Etiketter: , , ,

.: Jens Peter Hansen 17.5.08