Synspunkter & Meninger:

8.10.08

Amtsavisen 8. oktober 2008


Budget 2009 indeholder en gave på 11 mio. kr. til kommunens pensionister i form af gratis buskort i en forsøgsperiode på to år. Målet skulle være at give pensionister råd til at deltage i de aktiviteter, der ofte foregår i Randers by, samt at få flere til at benytte den kollektive trafik.

Forslaget savner i den grad sammenhæng med virkeligheden, at det kun kan ses som en magtdemonstration af Overmark. Også her har han trynet sine forligspartnere Socialdemokratiet og Radikale ganske grundig.

Fakta er, at pensionistfamilier i Randers i gns. har en formue på 636.000 kr. Det er 136.000 kr. mere end gruppen med de næststørste formuer. Tallene gælder 2005 og leveres af Danmarks Statistik. Samme sted kan ses, at blot 4 % af personer over 60 år finder det svært eller meget svært at få pengene til at slå til.

Naturligvis findes der ældre, der stort set ikke har noget at gøre med. Så hjælp dog disse i stedet for at drysse millioner ud til de, der i forvejen har mest.

Så er det den med at få flere til at benytte den kollektive trafik. Et ædelt mål – vi kender jo alle frustrationen over at sidde i en bilkø på vej til og fra arbejde, men er det pensionisterne, der fylder på vejene i myldretiden? Næppe.

Skal der uddeles gratis busbilletter burde det naturligvis være til de unge: Giv dem den økonomiske gulerod, der får dem til fortsætte med at benytte bussen også efter at de er blevet 18 år. Hver gang en ung ”omvendes” til bussen er effekten 5 gange større end en ”omvendt” pensionist, der jo er i slutningen af sin livsbane.

Bjarne Overmark har fået S og R med på at brænde 11 mio. kr. af på to år. En ren og skær driftsudgift, der næppe efterlader sig særlige spor. De samme penge kunne være investeret i bedre forhold for cyklister og i så fald ville vi have fået noget for pengene mange år frem i tiden.

Etiketter: , ,

.: Jens Peter Hansen 8.10.08


29.8.08

Amtsavisen 29. august 2008Amtsavisen analyse af, hvordan Mogens Nyholm og Radikale Venstre gebærder sig på den politiske arena, har medført en række indlæg, hvor ivrige debattører øjensynlig har glemt fakta omkring byrådets nødvendige tilpasning af anlægsbudgettet:

  • Den borgerlige gruppe stillede forslag om at etablere lysregulering på Hammelvej; at investere et millionbeløb i bedre forhold for cyklister; at etablere lysregulering ved Paderup Boulevard og at udskyde ombygningen af Hadsundvejens skole.

  • Socialdemokratiet, Radikale Venstre og Beboerlisten nedstemte dette forslag.

  • Den borgerlige gruppe stillede forslag om at fremrykke cykeltunnel under Udbyhøjvej mod til gengæld at udskyde omfartsvej ved Havndal.

  • Socialdemokratiet, Radikale Venstre og Beboerlisten nedstemte dette forslag.

  • Den borgerlige gruppe undlod derefter at stemme for den samlede tilpasning af anlægsbudgettet, hvor Hadsundvejens skole og omfartsvej ved Havndal af Socialdemokratiet, Radikale Venstre og Beboerlisten blev prioriteret frem for Hammelvej og bedre forhold for cyklister.
Specielt udskydelse af tunnellen under Udbyhøjvej virker besynderlig. I Miljø- og Teknikudvalget havde Mogens Nyholm, Jørgen Bruno Andersen, Hugo Sørensen og Jan Helbo støttet forslaget om at fremme tunnellen på bekostning af omfartsvej. I byrådet stemte de stik modsat.

Etiketter: ,

.: Jens Peter Hansen 29.8.08


27.8.08

Din Avis 27. august 2008

Det kommunale budget på ca. 4 mia. kr. er jo et vældigt stort beløb – og dog er det noget af en opgave at prioritere, hvordan de mange penge skal anvendes. Vi skal f.eks. bruge penge på sundhedsfremmende tiltag, forbedret læring i skolen, et bedre miljø og løsning af trængselsproblemer på vejene.

Ofte er vi som politikere så optaget af at løse problemer, at vi ikke får foretaget de investeringer, der på lang sigt kan bidrage til at formindske de løbende problemer.

Cykling er desværre et eksempel på denne problematik. Alle er enige om, at desto flere, der vælger cyklen som transportform, desto bedre går det med sundheden, miljøet, læring hos skolebørn og trængselsproblemer reduceres naturligvis også. Og alligevel falder antallet af cyklister og antal cyklede kilometer.

Som kommune bør vi arbejde på at få vendt denne udvikling. Derfor arbejder vi i Venstre på, at vi i forbindelse med Budget 2009 afsætter et betydeligt beløb, der over de næste fire år skal anvendes til at få flere til at cykle noget mere. Et ”betydeligt beløb” kunne f.eks. være 20 mio. kr. – et beløb i denne størrelsesorden har bragt Odense helt i front som cykelby og samtidig sparet 33 mio. på sundhedsområdet.

Hvilke konkrete tiltag, der giver den største effekt, skal vi som politikere ikke kloge os på - her skal vi have fat i ekspertise, der kan trække på erfaringer fra fremsynede cykelbyer i ind- og udland.

Men som politikere skal vi prioritere de nødvendige økonomiske ressourcer – også selv om det på kort sigt forringer mulighederne for at forbedre serviceniveauet på andre og måske her og nu mere synlige områder.

Etiketter: ,

.: Jens Peter Hansen 27.8.08