Synspunkter & Meninger:

5.12.07

Amtsavisen 7. dec. 2007

Frants Thanning, som jeg i 1990 forgæves forsøgte at få med i et vindmøllelaug, mener ikke, at vi har fremsynede politikere i Randers. Da jeg selv er en af slagsen, overlader jeg det til andre at bedømme hans udsagn.

Ar orientere sig om hvordan vi faktisk agerer, kan klares med et normalt syn ved at læse referater fra Miljø- og Teknikudvalget. Af
referatet fra d. 22. november fremgår, at jeg stillede forslag om og fik flertallets opbakning til, at lavenergihuse fremover fremmes i lokalplaner. Først pr. 1. juli har vi som kommune fået lovmæssigt grundlag for at stille sådanne krav om lavenergibyggeri, og her er jeg da helt enig med Thaning i, at vi konsekvent bør udnytte denne mulighed.

Bevares – nye huse bliver dyrere, men det mere du skal betale til kreditforeningen sparer du på betalingen til din energileverandør.

I samme referat kan også læses om planlægningsgrundlag for vindmøller – en sag jeg rejste på vegne af den borgerlige gruppe i byrådet. Her besluttede udvalget, at vi ønsker at fremme eventuelle ansøgninger, der måtte indkomme om opstilling af vindmøller.

Thaning har ikke høje tanker om den klimakonference, som vi vil afholde i Randers i 2008. Igen – ved at nærlæse sagsfremstillingen (
Byrådet 29. okt.) fremgår, at vi som optakt til konferencen vil analysere CO2-udslippet indenfor Randers Kommunes grænser. Kun derved får vi et reelt grundlag for at udarbejde CO-2 mål og en effektiv indsats for Randers kommune.

Bussen er eneste vej væk fra de osende biler mener Thaning. Forkert – cyklen bør også være et reelt alternativ. Godt 20.000 både bor og arbejder i gamle Randers kommune – langt flere af disse burde cykle til arbejde til gavn for sundhed, miljø, økonomi og trængsel. Og ja – vi bør etablere bedre forhold for cyklisterne. Der er nogle millioner på vej og flere følger forhåbentligt.

Sådan er det meste kommunalpolitik på sin vis kedelig: Mange små justeringer i tråd med lovgivning, ny viden og økonomiske muligheder. Måske er vi ikke fremsynede men helt blinde er vi dog næppe.

Etiketter: , ,

.: Jens Peter Hansen 5.12.07


20.3.07

Amtsavisen 13. marts 2007

Snak, snak, snak og ingen handling – det kalder man på engelsk NATO, hvilket i denne sammenhæng er en forkortelse for No Action Talk Only eller på godt dansk Ingen handling – kun snak. Indtil videre en yndet øvelse for Det Radikale Venstre i Randers.

”Regeringen må ud af starthullerne” lød opfordringen i disse spalter fra Mogens Nyholm, radikal udvalgsformand for Miljø og Teknik. Baggrunden var miljøet og den globale opvarmning og udover en masse ord om globale miljøforhold blev der da også plads til at give Bjørn Lomborg en på snuden for at ”forplumre debatten, og tilskynde til snak frem for handling”.

Er Nyholm selv kommet ud af starthullerne eller nøjes han med NATO øvelser? Som formand for Miljø og Teknik har han de bedste muligheder for at sætte gang i handling. Sker der noget?

En oplagt mulighed er at få sat gang i arbejdet med at få lavet en vindmølleplan for Randers kommune. Regeringens miljøminister har kraftig opfordret kommunerne til at lave en sådan plan; Randers kommune har vindmæssig velegnede placeringsmuligheder og hovedsædet for verdens førende vindmølleproducent ligger som bekendt i Randers.

Regeringen er kommet ud af starthullerne – d. 19. januar blev der fremlagt en ny energiplan indeholdende bl.a. at 50% af det danske elforbrug skal dækkes af vindmøller i 2025. Også Bjørn Lomborg sørger for handling – senest med den netop gennemførte Consensus konference i København, der bidrager til at provokere eksperter og politikere til at foretage de svære, men nødvendige prioriteringer.

Vi kan ikke snakke os til et bedre miljø. Der skal prioriteres og der skal handles – det gælder også for Mogens Nyholm.

Etiketter: , ,

.: Jens Peter Hansen 20.3.07