Synspunkter & Meninger:

5.12.07

Amtsavisen 7. dec. 2007

Frants Thanning, som jeg i 1990 forgæves forsøgte at få med i et vindmøllelaug, mener ikke, at vi har fremsynede politikere i Randers. Da jeg selv er en af slagsen, overlader jeg det til andre at bedømme hans udsagn.

Ar orientere sig om hvordan vi faktisk agerer, kan klares med et normalt syn ved at læse referater fra Miljø- og Teknikudvalget. Af
referatet fra d. 22. november fremgår, at jeg stillede forslag om og fik flertallets opbakning til, at lavenergihuse fremover fremmes i lokalplaner. Først pr. 1. juli har vi som kommune fået lovmæssigt grundlag for at stille sådanne krav om lavenergibyggeri, og her er jeg da helt enig med Thaning i, at vi konsekvent bør udnytte denne mulighed.

Bevares – nye huse bliver dyrere, men det mere du skal betale til kreditforeningen sparer du på betalingen til din energileverandør.

I samme referat kan også læses om planlægningsgrundlag for vindmøller – en sag jeg rejste på vegne af den borgerlige gruppe i byrådet. Her besluttede udvalget, at vi ønsker at fremme eventuelle ansøgninger, der måtte indkomme om opstilling af vindmøller.

Thaning har ikke høje tanker om den klimakonference, som vi vil afholde i Randers i 2008. Igen – ved at nærlæse sagsfremstillingen (
Byrådet 29. okt.) fremgår, at vi som optakt til konferencen vil analysere CO2-udslippet indenfor Randers Kommunes grænser. Kun derved får vi et reelt grundlag for at udarbejde CO-2 mål og en effektiv indsats for Randers kommune.

Bussen er eneste vej væk fra de osende biler mener Thaning. Forkert – cyklen bør også være et reelt alternativ. Godt 20.000 både bor og arbejder i gamle Randers kommune – langt flere af disse burde cykle til arbejde til gavn for sundhed, miljø, økonomi og trængsel. Og ja – vi bør etablere bedre forhold for cyklisterne. Der er nogle millioner på vej og flere følger forhåbentligt.

Sådan er det meste kommunalpolitik på sin vis kedelig: Mange små justeringer i tråd med lovgivning, ny viden og økonomiske muligheder. Måske er vi ikke fremsynede men helt blinde er vi dog næppe.

Etiketter: , ,

.: Jens Peter Hansen 5.12.07


12.11.07

Amtsavisen 12. november 2007

Velfærd frem for skattelettelser er et godt slogan, men flertallet af danskere tror ikke på det. Det viser en dugfrisk undersøgelse fra analyse instituttet Catinét, der har spurgt 1.011 danskere.

Det tyder på, at flertallet har en forståelse for, at velfærd ikke afhænger af skatten, men derimod af hvor store værdier vi som samfund kan producere. Der skal ydes før end der kan nydes.

Skattens funktion er ”blot” at omfordele goderne, og bør ikke have et omfang, der reducerer lysten til at yde.

Danmark er pt. i den gunstige situation, at produktion og dermed økonomi aldrig har været bedre. Valgkampen fokuserer derfor stort set alene på denne omfordeling – hvor og hvordan skal velfærden øges?

Det er jo dejligt at vi som nation kan tillade os denne luksus. Dog – glemmer vi, at produktion er forudsætningen for velfærd, kan vi hurtigt havne hvor vi tidligere har været: Dårlig konkurrenceevne og høj arbejdsløshed og dermed lavere velfærd. Husk det når krydset skal sættes.

Etiketter: , ,

.: Jens Peter Hansen 12.11.07


22.9.07

Purhus-Tjele Ugeavis 25-9-2007

Nu ser det ud til, at der endelig kan komme gang i salget af grunde i Æblehaven.. Ved nærlæsning af tallene bag budgetforliget for Randers kommune vil den opmærksomme læser se, at der specifikt er afsat penge til byggemodning af seks grunde i Asferg i 2008.

Der har været god interesse for Æblehaven, der jo ligger perfekt i forhold til børnehave, skole, daglivarebutik, Træningshuset, erhvervsområde og motorvej. Desværre - men forståeligt nok - har potentielle købere mistet interessen, så snart de fandt ud af, at de mest attraktive grunde ikke kunne købes.

Hvem har lyst til at købe det næstbedste vel vidende, at en anden efterfølgende får mulighed for at købe den grund, som man egentlig helst ville have haft?

Det problem bliver løst nu. I 2008 vil også de mest attraktive grunde blive udbudt, hvilket nok skal sætte gang i salget og dermed få flere folk til Asferg.

Og det er rigtig vigtig. Af ”Boligprogrammet for 2008 – 2011”, som er en teknisk beregning over forventet boligbyggeri i Randers kommune fremgår, at der ikke forventes boligudbygning i Asferg området. Disse tal indgår i beregningen af den befolkningsprognose, der benyttes ved beregning af forventede antal elever i kommunens folkeskoler. Derfor viser prognosen pt. et fald på 22 % i antal elever i Asferg skole frem til 2016.

Træningshuset er et markant udtryk for, at lokalsamfundet gør deres del for at gøre prognosen til skamme. Vi politikere, der finder det vigtigt at opretholde liv i landdistrikter bør naturligvis også reagere. Byggemodningen af de seks attraktive grunde er et vigtigt skridt i den rigtige retning.

Etiketter: , ,

.: Jens Peter Hansen 22.9.07


26.5.07

26. maj 2007 06.49 RandersDR P4 Østjylland

Byggeboomet i Randers rammer hundredevis af hektar jord, der i årevis er blevet dyrket økologisk.

Randers Kommune har i alt 550 hektar jord, som ligger klar til at blive byggegrunde. Jorden bliver forpagtet ud til landmænd, men politikerne har sat nogle grønne betingelser. Næsten 350 hektar skal dyrkes efter de stramme regler for økologi og på resten er det et krav, at man ikke må bruge sprøjtegift.

Nu er behovet for byggegrunde så stort, at kommunen den ene gang efter den anden har inddraget noget af jorden, og det udløser erstatning til landmændene, fordi de mister statstilskuddet for økologisk drift. Derfor vil Venstre i Randers Byråd give forpagterne lov til at bruge sprøjtegift.

- Prisen for at opføre sig politisk korrekt er for høj, siger Jens Peter Hansen fra Venstre. Kravet om sprøjtefri dyrkning koster kommunen penge, fordi forpagtningsafgiften er lavere.


Derfor har Jens Peter Hansen et andet forslag, hvis kommunen vil bruge penge på miljøet.

- Man kunne for eksempel sige, at det er omkring vandboringer, man vil lave sprøjtefri zoner. Som det er nu, tager vi tilfældigvis det, som kommunen ejer, og siger, at det ikke må sprøjtes, siger han.


Sagen skal afgøres i byrådet, og her vil formanden for miljø- og teknikudvalget Mogens Nyholm fra de radikale anbefale, at man dropper kravet om økologisk dyrkning. Men han vil holde fast i, at jorden skal dyrkes uden brug af sprøjtegift.

Etiketter: ,

.: Jens Peter Hansen 26.5.07


21.5.07

Jyllandsposten 21. maj 2007

Gratis skolemad – kravet har ulmet længe og er endnu en gang blusset op pga. JP’s fokus på børns mad. Og tak for det – der er kun lutter gode argumenter for at indføre gratis skolemad.

Men - det koster rigtig mange penge.

De politiske ordførere døjer med at finde en (økonomisk) grimasse der kan passe. Nogle peger på forældrebetalte ordninger og andre rækker ud efter den kommunale kasse.

Naturligvis har forældrene ansvaret for børnenes mad og selvfølgelig er intet gratis. Men at stå stejlt på disse synspunkter svarer til at gå over for grønt lys selv om en overfyldt bus er ved at køre over for rødt.

Forældrebetalte ordninger er noget bøvl og sådanne ordninger fejler hyppigt lige netop hvor effekten ville være størst: At sikre ordentlig mad til børn fra svage familier.

Skolevæsenet er en kommunal opgave, og derfor er det logisk at pålægge kommunerne at sikre børnene et sundt måltid. Det er der bare ikke råd til i den kommunale økonomi. Skal f.eks. en kommune som Randers forestå skolemad til i runde tal 12.000 elever i 200 dage á 15 kr. skal der findes 36 mio. kr.

Derfor – brug dog af børnechecken. Den ville så blive reduceret til ca. 1.700 kr. i kvartalet mod nu 2.469 kr. for skolesøgende børn. Det beløb, som staten sparer på en sådan reduktion, afleveres til kommunerne, der til gengæld pålægges ansvaret for at sikre skolemad til børnene.

For mange familier er det heldigvis sådan, at der i dagligdagen er større mangel på tid end på penge. En mindre børnecheck skulle nok være til at leve med mod at slippe for bøvlet med madpakker samt sikkerhed for, at ens børn får sundt mad i tilpasse mængder på de rigtige tidspunkter.

Etiketter: ,

.: Jens Peter Hansen 21.5.07


4.5.07

Debatindlæg i Amtsavisen 30-4-2007

Godt at diskussionen om rygning på TV2 Østjylland 24. april kl. 11 blev vist midt på formiddagen, hvor kun få kigger med.

Det var deprimerende at se den udsendelse.

"Der skal være rygerum på kommunale arbejdspladser" og "Lad medarbejderne snakke sig til rette om deres rygepolitik" var budskabet fra borgmester Jensen Nyhuus. Han blev fulgt helt til dørs af Venstre's tidligere sundhedsordfører Jørgen Winther og Jette Husum, næstformand i Randers Kommunes samarbejdsudvalg.

Forsøger borgmesteren at skrue tiden tilbage til før Randers fik mod på livet? Skulle nogen stadig have den gamle opfattelse af Randers som en
identitetsløs skodby, fik de bekræftet en sådan opfattelse. Vi så en borgmester, der ude af trit med det moderne samfunds udvikling ihærdig forsøgte at indhylle sundhedsudvalgets forslag til rygepolitik i et røgslør.

I Sundhedsudvalget støttede Socialdemokratiet, Venstre og Beboerlisten forslaget om, at der ikke ryges i arbejdstiden og der ikke ryges i kommunale bygninger eller biler.

Et rigtig godt forslag, der bringer kommunen som arbejdsplads på højde med moderne, private virksomheder.Og som gavner alle medarbejderes helbred samt gør kommunen i stand til at levere en bedre service til borgerne: Beregnet ud fra landstal har rygere ansat i Randers Kommune ca. 7.000 ekstra sygedage ift. ikke-rygere.

Etiketter: , ,

.: Jens Peter Hansen 4.5.07


20.3.07

Amtsavisen 13. marts 2007

Snak, snak, snak og ingen handling – det kalder man på engelsk NATO, hvilket i denne sammenhæng er en forkortelse for No Action Talk Only eller på godt dansk Ingen handling – kun snak. Indtil videre en yndet øvelse for Det Radikale Venstre i Randers.

”Regeringen må ud af starthullerne” lød opfordringen i disse spalter fra Mogens Nyholm, radikal udvalgsformand for Miljø og Teknik. Baggrunden var miljøet og den globale opvarmning og udover en masse ord om globale miljøforhold blev der da også plads til at give Bjørn Lomborg en på snuden for at ”forplumre debatten, og tilskynde til snak frem for handling”.

Er Nyholm selv kommet ud af starthullerne eller nøjes han med NATO øvelser? Som formand for Miljø og Teknik har han de bedste muligheder for at sætte gang i handling. Sker der noget?

En oplagt mulighed er at få sat gang i arbejdet med at få lavet en vindmølleplan for Randers kommune. Regeringens miljøminister har kraftig opfordret kommunerne til at lave en sådan plan; Randers kommune har vindmæssig velegnede placeringsmuligheder og hovedsædet for verdens førende vindmølleproducent ligger som bekendt i Randers.

Regeringen er kommet ud af starthullerne – d. 19. januar blev der fremlagt en ny energiplan indeholdende bl.a. at 50% af det danske elforbrug skal dækkes af vindmøller i 2025. Også Bjørn Lomborg sørger for handling – senest med den netop gennemførte Consensus konference i København, der bidrager til at provokere eksperter og politikere til at foretage de svære, men nødvendige prioriteringer.

Vi kan ikke snakke os til et bedre miljø. Der skal prioriteres og der skal handles – det gælder også for Mogens Nyholm.

Etiketter: , ,

.: Jens Peter Hansen 20.3.07


1.3.07

Kronbladet marts 2007

LAG er forkortelsen for Lokale Aktions Grupper. Det lyder lidt krigerisk, men er såmænd blot grupper af energiske ildsjæle, der arbejder på at forbedre livsvilkårene i landdistrikter.

De såkaldte udkantsområder har haft LAG’er i adskillige år. Nu får Randers kommune også muligheden for at etablere en LAG. Netop nu er fødevareminister Hans Chr. Schmidt ved at lægge sidste hånd på udmøntning af et landdistriktprogram for 2007 til 2013. I dette nye landdistriktprogram er Randers blevet klassificeret som en landkommune, hvilket giver mulighed for at etablere en LAG.

Sådan en LAG forventes at få et par millioner om året at gøre godt med – pengene kommer fra EU og statskassen, ligesom byrådet også afsat et rammebeløb på to millioner pr. år.

Det interessante ved LAG’en er – såfremt den endelige udformning af betingelser følger Hans Chr. Schmidt’s intentioner – at LAG’en selv bestemmer, hvad pengene skal bruges til. Ideen er, at de der bor i landdistrikter bedst ved, hvad der er godt for dem. Eneste krav er, at støttede aktiviteter skal ligge indenfor de overordnede rammer afstukket af EU, samt være i overensstemmelse med strategier fra det regionale vækstfora (Anders Buhl Christensen har sæde i Vækstfora for region Midtjylland).

En LAG for Randers kommune skal –som det ligger nu - være etableret senest 1. maj 2007. Derfor kommer det til at gå rigtig hurtigt, så hvis du synes at LAG’en lyder interessant, er det med at være vågen.

En LAG for Randers kommune vil blive dannet på en stiftende generalforsamling – kommunen sørger for at indkalde. Alle interesserede vil kunne deltage i stiftende generalforsamling. På generalforsamlingen vælges såvel formand og bestyrelse.. Den valgte bestyrelse skal efterfølgende godkendes af fødevareministeren – dette for at sikre, at bestyrelsen er bredt sammensat. En bestemt interessegruppe vil derfor ikke kunne ”kuppe” sig til en afgørende indflydelse. Dog – din bedste garanti for, at LAG’en også repræsenterer dine interesser er, at du selv involverer dig.

Du kan læse mere om LAG’er og følge med i den endelige udformning af det nye landdistriktprogram på hjemmesiden
www.landdistriktsprogram.dk.

Etiketter: ,

.: Jens Peter Hansen 1.3.07