Synspunkter & Meninger:

22.9.07

Purhus-Tjele Ugeavis 25-9-2007

Nu ser det ud til, at der endelig kan komme gang i salget af grunde i Æblehaven.. Ved nærlæsning af tallene bag budgetforliget for Randers kommune vil den opmærksomme læser se, at der specifikt er afsat penge til byggemodning af seks grunde i Asferg i 2008.

Der har været god interesse for Æblehaven, der jo ligger perfekt i forhold til børnehave, skole, daglivarebutik, Træningshuset, erhvervsområde og motorvej. Desværre - men forståeligt nok - har potentielle købere mistet interessen, så snart de fandt ud af, at de mest attraktive grunde ikke kunne købes.

Hvem har lyst til at købe det næstbedste vel vidende, at en anden efterfølgende får mulighed for at købe den grund, som man egentlig helst ville have haft?

Det problem bliver løst nu. I 2008 vil også de mest attraktive grunde blive udbudt, hvilket nok skal sætte gang i salget og dermed få flere folk til Asferg.

Og det er rigtig vigtig. Af ”Boligprogrammet for 2008 – 2011”, som er en teknisk beregning over forventet boligbyggeri i Randers kommune fremgår, at der ikke forventes boligudbygning i Asferg området. Disse tal indgår i beregningen af den befolkningsprognose, der benyttes ved beregning af forventede antal elever i kommunens folkeskoler. Derfor viser prognosen pt. et fald på 22 % i antal elever i Asferg skole frem til 2016.

Træningshuset er et markant udtryk for, at lokalsamfundet gør deres del for at gøre prognosen til skamme. Vi politikere, der finder det vigtigt at opretholde liv i landdistrikter bør naturligvis også reagere. Byggemodningen af de seks attraktive grunde er et vigtigt skridt i den rigtige retning.

Etiketter: , ,

.: Jens Peter Hansen 22.9.07