Oversigt over IT-Service

Det skal understreges at Purhus kommune på ingen måde har ansvar for materialet på disse og underliggende sider

PurhusNet har ifølge en analyse af Epinion sikret Purhus kommune en anstændig placering m.h.t. IT-Service. Disse services er listet her:
 

Detailhandel, redegørelse og debatoplæg

Ejendomsvurdering Ekstern side - brug Tilbage knap for at returnere

Feriekalender, skoler

Job, kommunale

Lodsejerinformation Ekstern side - brug Tilbage knap for at returnere

Miljø
- Pjece om
hønsehold
- Pjece om
gylletanke
- Pjece om
røggener fra små anlæg
- Rensning & desinfektion af
drikkevandsanlæg

Nøgletal, kommunale

 

 

Planer
-
Affaldsplan 2000-2012
-
Hastighedsplan
-
Kommunalplan 1998-2008

Lokalplaner
-
266: Område til boligformål i Gassum
-
356: Påskeliljevej - Ø. Bjerregrav
-
857: Landzone til byzone - erhvervsområdet

Referater, byrådsmøder frem til 2001

Serviceydelser, brochurer

Skolestruktur

Spørgetid byrådsmødet, regelsæt

Tilskud, 5% pulje

Tvangsaktioner Ekstern side - brug Tilbage knap for at returnere

Retur til Rådhuset

 

chart.dk