Synspunkter & Meninger:

4.12.05

Amtsavisen 6-12 2005

En leder udtrykker som bekendt avisens officielle holdning. Amtsavisens holdning til Venstre, Dansk Folkeparti og Randers-Listen er, at disse partier ikke holder sig for gode til at omgås letfærdigt med sandheden.

Som almindelig læser kan jeg så fundere over, hvorledes denne holdning vil influere på Amtsavisens dækning af lokalpolitiske begivenheder. Vil avisen ukritisk viderebringe ”letfærdigt omgang med sandheden” eller kan jeg regne med, at Amtsavisen sørger for at frasortere noget sådant?

Som medlem af sammenlægningsudvalget for Venstre sidder jeg forundret og sammenligner lederen ”En god start for Ny Randers”, hvori der udtrykkes indsigt og politisk forståelse, med lederen dags dato ”En skidt start”, der synes skrevet ud fra alene en overfladisk kendskab til de faktiske forhold.

Afstemningen i sammenlægningsudvalget, hvor bl.a. seks fra Venstre inkl. undertegnede stemte blankt, drejede sig om valg af formand/kommende borgmester – det var altså ikke en afstemning om konstitueringsaftalen. Netop fordi der er indgået en konstitueringsaftale, blev der ikke foreslået nogen modkandidat.

De blanke stemmer er udtryk for ærlighed og for eget vedkommende i overensstemmelse med tilkendegivelser inden valget. Havde jeg stemt for Nyhuus ville det have været letfærdigt omgang med sandheden.

I forhandlingerne forud for indgåelse af konstitueringsaftalen var blanke stemmer naturligvis blevet drøftet. Det er da godt nok synd for lederskribenten, at ingen af partierne bekymrede sig om at orientere avisen om dette – måske skyldes det, at politikerne fokuserer på det væsentlige: At alle vil tage aktiv del i at få Ny Randers godt fra start.

Etiketter: ,

.: Jens Peter Hansen 4.12.05


14.11.05

Lars Bang efterspørger mine politiske visioner og resultater. Det overrasker mig, at han ikke ligesom mere end 1.200 andre har kigget ind på http://www.jenspeterhansen.dk/, hvor jeg om noget ganske omfattende fremlægger, hvad jeg står for. For at undgå det sædvanlige plidder pladder om bedre og mere af alting, har jeg på hjemmesiden bl.a. sammenholdt mine holdninger med konkrete handlinger.

Skal vi snakke visioner, der i disse dage kommer i stride strømme som skidt fra en spædekalv, er min vision at skabe den vækst og udvikling, der kan finansiere alle de gode intentioner. Jeg lader det ikke blive ved snakken – helt aktuelt har jeg presset videnskabsminister og samarbejdet med Udviklingskontor og Erhvervsråd om i første omgang at sikre, at Randers bliver nævnt i en rapport om KVLs (Landbohøjskolens) fremtidige organisering og placering. På sigt kunne det dreje sig om 1.700 arbejdspladser og 3.500 studerende.

Hvad angår politiske resultater ville Lars Bang - hvis han ellers sad i Purhus byråd – have oplevet, at der er sket en ændring af kulturen mod mere åben debat og uenighed i byrådssalen. Konkret har jeg stillet forslag om og fået byrådets opbakning til, at bilag til dagsordener i såvel byråd som udvalg ligger offentlig tilgængelige på internettet. Se mere på www.jenspeterhansen.dk

Etiketter: , ,

.: Jens Peter Hansen 14.11.05