Synspunkter & Meninger:

31.3.06

Amtsavisen 2-4 2006

Tirsdag morgen kunne jeg i avisen læse en ganske udførlig beskrivelse af og navne på en række direktører, desuagtet at jeg som medlem af sammenlægningsudvalget for Ny Randers først samme eftermiddag ville blive orienteret og derefter og tage stilling til deres eventuelle ansættelse.

Torsdag kan jeg på nettet læse, at Ny Randers Kommune har besluttet at indføre omfattende digital borgerservice samt gratis e-mail, kalender og hjemmeside for de kommende borgere. Her kunne man naivt tro, at jeg som medlem af Sammenlægningsudvalget har været med til at træffe en sådan beslutning – sådan forholder det sig ikke. Sammenlægningsudvalget er hverken blevet orienteret eller involveret i en sådan beslutning.

De nævnte episoder virker slet ikke befordrende for respekten om byrådsarbejdet, der kommer til at fremstå som det rene skuespil. Det er en farlig tendens. Byrådet er garanten for den demokratiske kontrol og åbenhed om beslutningsprocesserne.

Beslutningen om de digitale lyksaligheder fremstår qua den manglende byrådsdebat unuanceret. Jeg betragter udmeldingen som en hån mod de borgere – deriblandt mange selvstændige erhvervsdrivende – der på grund af tekniske forhold ikke kan få ADSL, hvorfor den digitale verden i praksis er uden for rækkevidde.

Omvendt glæder det mig, at Henning Nyhuus Jensen har en vision om, at borgerne i Ny Randers skal bruge nettet i stor stil. Visionen må vel gælde alle borgere – også dem med lang afstand til nærmeste byskilt. Nyhuus må derfor gå foran i bestræbelserne på meget hurtigt at sikre 100 % bredbåndsdækning i Ny Randers.

Etiketter: , , ,

.: Jens Peter Hansen 31.3.06


4.12.05

Amtsavisen 6-12 2005

En leder udtrykker som bekendt avisens officielle holdning. Amtsavisens holdning til Venstre, Dansk Folkeparti og Randers-Listen er, at disse partier ikke holder sig for gode til at omgås letfærdigt med sandheden.

Som almindelig læser kan jeg så fundere over, hvorledes denne holdning vil influere på Amtsavisens dækning af lokalpolitiske begivenheder. Vil avisen ukritisk viderebringe ”letfærdigt omgang med sandheden” eller kan jeg regne med, at Amtsavisen sørger for at frasortere noget sådant?

Som medlem af sammenlægningsudvalget for Venstre sidder jeg forundret og sammenligner lederen ”En god start for Ny Randers”, hvori der udtrykkes indsigt og politisk forståelse, med lederen dags dato ”En skidt start”, der synes skrevet ud fra alene en overfladisk kendskab til de faktiske forhold.

Afstemningen i sammenlægningsudvalget, hvor bl.a. seks fra Venstre inkl. undertegnede stemte blankt, drejede sig om valg af formand/kommende borgmester – det var altså ikke en afstemning om konstitueringsaftalen. Netop fordi der er indgået en konstitueringsaftale, blev der ikke foreslået nogen modkandidat.

De blanke stemmer er udtryk for ærlighed og for eget vedkommende i overensstemmelse med tilkendegivelser inden valget. Havde jeg stemt for Nyhuus ville det have været letfærdigt omgang med sandheden.

I forhandlingerne forud for indgåelse af konstitueringsaftalen var blanke stemmer naturligvis blevet drøftet. Det er da godt nok synd for lederskribenten, at ingen af partierne bekymrede sig om at orientere avisen om dette – måske skyldes det, at politikerne fokuserer på det væsentlige: At alle vil tage aktiv del i at få Ny Randers godt fra start.

Etiketter: ,

.: Jens Peter Hansen 4.12.05